هموطنان ارجمند، ایرانیان غیور 

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند که در تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۱ همایش بزرگ با شرکت پنج سخنران در شهر هامبورگ برگزار می گردد. شرکت در این گردهمایی و اعلام آمادگی برای تحریم فعال انتخابات نمایشی و مهندسی شده ریاست جمهوری رژیم اسلامی قدمی استوار بر افزایش فشار علیه حکومت خودکامه اسلامی می باشد. 

سخنرانان:

 یک) خیر مقدم و گفتار دکتر فریبرز صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا در رابطه با تفاهم نامه جمهوری اسلامی و چین صدمه به ایران و رقابت های استراتژیک و ژئوپلیتیک چین و آمریکا در منطقه خلیج فارس 

دو) بیانات جناب آقای خسرو بختیاری عضو هیئت اجرایی سازمان تلاشگران راه آزادی ایران در رابطه با اتحاد فراگیر ملی و نیاز مبرم برای به وجود آمدن تشکیلات فراگیر جهت انسجام بیشتر مبارزات 

سه) سخنرانی جامع جناب آقای اصغر سلیمی کنشگر سیاسی و کارشناس ارشد اقتصادی در مورد مهندسی انتخابات جنگ قدرت در رژیم نقش اپوزیسیون و سرنگونی حکومت خودکامه 

چهار) سخنرانی بانو دکترسهیلا ستاری در رابطه با نقش قدرت و نهادهای اجتماعی در رویارویی با انتصابات پیشرو 

پنج) سخنرانی جناب آقای جهانگیر لقایی کنشگر و تحلیلگر سیاسی در رابطه با جنبش تحریم انتخابات رژیم، ساختارهای مبارزه و اعتمادسازی 

زمان و مکان همایش: یکشنبه ۱۶ می ۲۰۲۱  شروع برنامه  ۳۰ : ۱۴ و خاتمه برنامه ۳۰ : ۱۸

   Hotel Reichshof – Kirchenallee 34-36, 20099 Hamburg 

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)