حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه!

(ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است!)شماره سوم

«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز  حکومت های موجود نیست. مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد. و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکُشد و هر کس را خواست انعام کند. و به هرکه خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه. بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن.که تصویب قوانین تابع آرای  اشخاص و اکثریت باشد… فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است….به همین جهت در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری… مجلس برنامه ریزی دارد… حکومت اسلام،حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است».

 [کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

 

این مجموعه ادامه دارد…

نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

۱۲ فروردین ۱۴۰۰

محمد شوری ( نویسنده و روزنامه نگار )

t.me/shourimohammad

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)