قبل از تورات، ماجرای ابراهیمِ نبی[۸] و یهودیان این عملِ فرهنگی![۱] سابقه‌ داشته‌‌است (از نظر تاریخی همواره با دین و قومیت همراه بوده‌است، پس عملی‌ست که حساس‌ترین[۱۳] بخش‌های آلت تناسلی را به دلایلی غیرضروری برمی‌دارند و لزوماً پزشکی نیست![۲]) چنانکه درمصر باستان (اقلاً ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد و حتی شاید ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد!)عملی انجام شده روی (حتی) اشراف[۲] و در یونان برای تمایز قائل شدن بین بربرها (مختون‌) و رومیان و یونانیان بوده که پره‌پوس را بسیار ارزشمند و زیبا می‌دانسته‌اند و البته که آن‌را ممنوع کرده بودند[۴-۸].

 

ختنه در مصر باستان

ختنه در مصر باستان

مصر باستان (اقلاً ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد و حتی شاید ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد!)عملی انجام شده روی (حتی) اشراف[۲] و در یونان برای تمایز قائل شدن بین بربرها (مختون‌) و رومیان و یونانیان بوده که پره‌پوس را بسیار ارزشمند و زیبا می‌دانسته‌اند و البته که آن‌را ممنوع کرده بودند[۴-۸].

[۳]و حتی احتمالا نخستین جراحی بشر باشد!

گویا این عمل توسط یهودیانِ برده، از مصری‌ها تقلید شده[۲] و به عهدی بین پیامبرشان ابراهیم با خدا نسبت داده شده است[۸-۵] و سپس با استدلال‌هایی از جانب افرادی چون سنت پولس در دین مسیحیت منسوخ گشته است[۷-۶-۲]. سپس در بعضی شاخه‌‌های دین اسلام به عنوان قانونی امضایی پذیرفته شده‌است[۱۱-۱۲-۱۰-۹].

و لذا قابل تغییر خواهد بود[۱۴]

و البته که حتی در شیعه هم بر والدین واجب نیست![۱۵]

و اما چنین سرگذشت پیچیده‌ای مسخره‌تر خواهد بود اگر بدانید نخستین بار برای جلوگیری از خودارضایی وارد پزشکی شد[۱۸-۱۷-۱۶]

و به نظر می‌رسد پزشکان گرامی در بعضی نقاط دنیا هنوز در رودربایستی با یهودیان مانده‌اند[۲۱] و هر فایده‌ی مسخره‌ای که بگویید را در زمانی به آن نسبت داده‌اند[۱۹]

ولی به هرروی دیگر اینقدر آش شور بوده که هیچ سازمان مرجع پزشکی در هیچ‌کجای دنیا ختنه‌ی روتین پسران را توصیه نکرده است.

و البته پزشکان حقیقت‌جوی بسیاری وجود دارند که علیه این عمل موضع گرفته و حتی از لزوم ممنوعیتش (درست مثل سوراخ کردن گوش کودکان که مثلا در هلند ممنوع است) سخن گفته‌اند[۲۰].

نظر سازمان‌های مرجع پزشکی در خصوص ختنه‌ی روتین مردان

البته افرادی هستند که با نشان‌دادن صفحه‌ای از کتاب‌شان، کل بحث را خلاصه می‌کنند که همین! ابوبکر بغدادی هم با نشان دادن آیه‌ای از قرآن کریم، سر بسیارانی را می‌بُرید که نظر خداست! این شباهت بود که آرامش دوستدار نامش را “دینخویی” گذاشت[۲۲].

و البته که تفکر نقّادانه[۲۳] می‌گوید هرجا محل مناقشه بود استدلال طرفین را بشنو، خودت تحقیق کن و اصلح را برگزین!

شاید بهتر باشد که لااقل دینخو نباشیم.

منابع:

۱-DeMeo, James. The Geography of Genital Mutilations. (Presented at the Fourth Symposium on Sexual Mutilations, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland. August 9-11, 1996.) Published in: Sexual Mutilations, A Human Tragedy, Plenum Press, New York, 1997 (ISBN 0-306-45589-7).

۲-David L. Gollaher. Circumcision: A History of the World’s Most Controversial Surgery. New York: Basic Books, 2000. xiv + 253 pp. Ill. $U.S. 26.00; $Can. 39.50 (0-465-04397-6).

۳-Dave S, Afshar K, Braga LH, Anderson P. Canadian urological association guideline on the care of the normal foreskin and neonatal circumcision in Canadian infants (Abridged version). J Can Urol Assoc. 2018;12:18–۲۸.

۴-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11568485/

۵-https://biblia.com/bible/esv/genesis/17/10-14

۶-https://www.catholic.org/bible/book.php?id=51&bible_chapter=15

۷-https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossians+2%3A11-12&version=NIV

۸-https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323681278000028

۹-http://lib.efatwa.ir/43242/10/341/%D8%B1%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%87%D9%8F

۱۰-http://lib.efatwa.ir/43784/8/554/%D9%88%D9%8E%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8B%D8%A7

۱۱-http://lib.efatwa.ir/43857/1/300/%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AC%D9%90%D8%A8%D9%8C

۱۲-http://lib.eshia.ir/10036/1/155/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%81

۱۳-https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1464-410X.2006.06685.x

۱۴-https://iranhr.net/fa/articles/3335/

۱۵-https://www.sistani.org/persian/qa/0896/

۱۶-http://www.cirp.org/library/history/hodges-warner/#n4

۱۷-https://www.jstor.org/stable/3790737?seq=1

۱۸-https://bjui-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1464-410x.1999.0830s1001.x

۱۹-https://www.youtube.com/watch?t=616&v=SeAXantm4tE&feature=youtu.be

۲۰-https://www.knmg.nl/circumcision/

۲۱-https://www.timesofisrael.com/proposal-to-ban-male-circumcision-scrapped-from-finland-bill/

۲۲-https://mamnoe.files.wordpress.com/2009/05/emtena-tafakor-dini.pdf

۲۳-Fisher، A. Critical thinking: An introduction. Cambridge University. 2011. ISBN:9781107401983

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)