اطلاعیه فوری و مهم

صبح امروز حراست شرکت از ورود دو تن از همکاران مان ( آقایان حسین رضایی و قریب حویزاوی ) به بهانه عدم نیاز و پایان قرارداد ممانعت کرده است.

طبق اخباری که از طریق همکاران شریف ما در اموراداری کسب کردیم ، هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت که خود عامل اصلی ناامنی در گروه ملی هستند ، قصد دارند با ترفند پایان قراردادها دست به اخراج های گسترده تری بزنند و لیست پرشماری از فعالان کارگری و کارگران حق طلب در شرکت تهیه شده که به مرور قرار است از کار بیکار شوند.

همین جا اعلام میداریم فرصت و اجازه هرگونه تعرض به معیشت احدی از همکاران خود را نه به مدیریت فاسد و نه به آمرین و صحنه گردانان این تصمیم نخواهیم داد و هر آنچه که در توان داریم برای دفاع و حمایت از همکارانمان را بکار خواهیم بست.

بارها و بارها در بزنگاه های حساس نتیجه اتحاد و همبستگی ما را دیده اید و نیک میدانید کارگران شریف و شجاع گروه ملی صنعتی فولاد آنجا که پای منافع خود و طبقه کارگر و هم سرنوشتان شان در میان است چگونه معادلات تان را بهم خواهند ریخت.

مسئولیت هرگونه اتفاقی که روی دهد برعهده گیرندگان و اجرا کنندگان این تصمیم خواهد بود.

****************

فراخوان

تجمع: هشت صبح چهارشنبه یازدهم فروردین ، مقابل تالار اجتماعات

در اعتراض به عدم نیاز به همکاری با “غریب حویزاوی” و “حسین رضائی” و ممانعت از ورود همکارانمان به شرکت تجمع خواهیم کرد.

از کارگران و پرسنل شریف گروه ملی میخواهیم متحدانه در برابر زورگویی مدیریت و حراست بایستیم و اجازه ندهیم اخراج کارگران به رویه عادی تبدیل شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)