خبر در گذشت خانم نوال سعداوی نویسنده مصری، روشنفکر و مبارز جسور حقوق زنان همراه با مقالاتی در رثای او در اکثر رسانه های خارجی انتشار یافت. خانم سعداوی در سال های۱۹۹۶ با ابتکار حسین مدنی یکی از کادر های مجاهدین خلق با مریم رجوی آشنا شد و به مقر او در اورسورواز پاریس آمد و در چند برنامه مجاهدین خلق شرکت و از آنها حمایت کرد، همچنین در این دیدارها دختر ایشان خانم « مونا حلمی» نیز حضور داشت و عطف به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین خلق مقاله ای نوشت تحت عنوان« انقلاب انسان را زیبا می کند» مجاهدین بر اساسی همین دیدارها و گفته ها و نوشته ها کتابچه ای انتشار دادند و عکس نوال سعداوی در پشت جلد آن دیده می شد. مریم رجوی در حساسیّت به مقوله رهبری به اعضا مجاهدین می گفت:«‌ اگر پشه ای روی هو بال بزند و منافع رهبری در آن یافت شود، باید این پشه را روی هوا گرفت» اما پس از درگذشت نوال سعداوی، ازقضا تنها کسی که در این زمینه سکوت اختیار کرده است مجاهدین خلق و مریم رجوی است. این درحالی بود که مریم رجوی و مجاهدین خلق بهنگام ورود نوال سعداوی به اور سورواز و مقر رجوی، فرش سرخ پهن کرده و دو صف بلند تشکیل شده از اعضا او را در میان گرفته و کف میزدند و گل به زیر پاهایش می ریختند …و مریم رجوی جهت بهره برداری بسود خویش، خانم نوال سعداوی را «‌ سرآمد زنان عرب » معرفی کرده بود.

نوال سعداوی برخلاف فریبکاری و تبلیغات و القائات در دیدارهای اولیّه برای جذب او، هنگامیکه بیشتر توانست از نزدیک روابط و مناسبات حاکم بر مجاهدین خلق و شخصیت مریم رجوی را بشناسد، پس از چند جلسه به ماهیّت آنان پی برده و از آنها فاصله گرفت.

نوال سعداوی گفته بود:« مریم رجوی در باشگاه مردانه مسعود رجوی است و «سخنران نه مریم رجوی، مسعود رجوی است که روسری پوشیده و آرایش کرده و زن آزاده و مستقلی در کار نیست.» سعداوی یک مصری و عرب زبان و کسی که قرآن را خوانده بود بخوبی میدانست که آنچه مجاهدین از اسلام می گویند کذب محض است. سعداوی همچنین در مورد طلاقهای اجباری تشکیلاتی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک گفته بود:« این یک فرقه آزادی کش است تا یک نیروی آزادیبخش.»

آنچنانکه آقای محمد رضا روحانی عضو مستعفی شورا می گویند:«از چادر و چاقچور زنان و تفکیک جنسیتی که مردان از زنان جدا می نشینند و دست نمی دهند و …این رفتار های دوگانه و فریبکاری را شاهد بود… دیگر نزد مجاهدین نیامد.»

آنچه مریم رجوی از این نوع سوء استفاده ها در بکارگیری ابزاری از نام این شخصیت ها… همچون نوال سعداوی انجام میداد، در درون تشکیلات مجاهدین خلق چیزی جز محکم کردن حصارهای توتالیتاریسم ویران کننده بر روح و روان اعضا نبود…» کما اینکه در سال ۱۳۷۴ یک سال پیش از آن دعوت سعداوی، از ۲۸۰۰ کادر و عضو تشکیلات موجود در اشرف ۷۰۰ تن به اتهام واهی نفوذی دستگیر و زندانی و شکنجه و توسط شخص رجوی محاکمه و ۷ تن نیز زیر شکنجه کشته یا سربه نیست شدند، این درحالی بود پس از این دروه این ۷۰۰ تن مجدداً به تشکیلات و مسئولیت خود بازگشتند؟. زیرا سیستم توتالیتاریسم نیازمند این نوع ارعاب و نسق کشی از اعضا خود است.

 

تفاوت مریم رجوی با سعداوی این بود که مریم رجوی با فریب چند روزه می توانست اعضای مجاهدین خلق و بویژه زنان مجاهد در تشکیلات را سرکوب کند… و هواداران خارج از کشور را با چنین ترفند هایی به حمایت از خود وادارد ….و بگوید:« حتی نوال سعداوی از انقلاب ایدئولوژیک مریم دفاع کرده و آنرا تحسین می کند.»، اما نوال سعداوی یک فمینست و روشنفکر اصیل بود و زرق و برق و چراغهای نئون و نمایش صوری مریم رجوی را تشخیص داد و نوری بر پشت صحنه تاریک این پروژکتورهای فریبنده وصحنه آرای مجاهدین انداخت و بدین شکل مریم رجوی ناگزیز گشت تمام اسناد و عکسها و ویدئوهای جلسات با نوال سعداوی را از اینترنت و سایت های متنوع مجاهدین را حذف کند، حتی همین کتابچه ها( نوال سعداوی) را از کتابخانه اشرف جمع کردند و سپس در گام بعد از آنجا که همین کتابها را بعنوان یک دستآورد و الگوی صدور انقلاب ایدئولوژیک به خارج و در میان نامداران جهان به تمامی اعضا هدیه داده بودند، به مرور زمان و البته بطور مخفیانه از کمدهای شخصی افراد پاکسازی کردند.

 

بدلیل اینکه بسیاری از کسانی که سه و چهار دهه هوادار مجاهدین خلق بودند و اینک بدلیل روشنگری حقایق از آنها جداشده و از قضا بعضی نیز با من ارتباط دارند…، کتابچه( انقلاب انسان را زیبا می سازد) را توانستم از این دوستان بیابم، مجاهدین و مریم رجوی می تواند حقایق و اسناد را از سایت های خود و همچنین اطلاعیه ها و…خود را از اینترنت و یوتیوپ حذف کنند اما هرگز نمی توانند عملکرد خود و تاریخ پیش رو را حذف کنند.

البته مریم رجوی همواره در جمع اعضای مجاهدین خلق در مواجهه با شخصیت های مثل خانم نوال سعداوی که از مجاهدین خلق فاصله می گرفتند و یا بنوعی این موضوع را علنی ابراز می کردند حتی پیشاپیش می گفت:«‌ ممکن است حتی رژیم به سراغ این برود و آنها را بخرد و برعلیه ما بکار بگیرد.» همچنانکه این اتهام همیشگی به جداشدگان از شورا و مجاهدین خلق است.

 

ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)