در رابطه با کرونا و فروش ماسک (نقاب) و رشوه گیری چند نماینده آلمان را مجبور به استعفاه  و کرسی پارلمانی خود را از دست دادند. در این میان وزیر اسبق دادگستری بایرن آلمان که نماینده مجلس بایرن است, با از دست دادن مصونیت پارلمانی باید در دادگاه جواب گو باشد. بیشترشان از حزب حاکم سوسیال مسیحی خانم مرکل هستند. استفاده از موقعیت سیاسی خودشان  وپیشنهاد خرید ماسک به وزارتخانه ها از شرکت هایی که یا خودشان صاحب آن بودند و یا سهمی داشتند. در این معامله با شرکت های چینی درمجموع بیش از ۵ میلیون یورو رشوه گرفته شده. بخشی از این رشوه ها را برای رد گم کردن در بانک های لیشتن اشتاین واریز کردند . اسم این نمایندگان در پائین ذکر شده (۱). بعضی از احزاب در مجلس آلمان پیشنهاد تغییر قانون انتخابات در مجلس را دادند. هر کاندیدی برای نمایندگی در مجلس باید تمام حساب ها و در آمد های جنبی را  تا آخرین سنت رو کند تا کاندیداتوری اشان مورد قبول قرار گیرد. البته حزب سوسیال مسیحی پیشنهاد داده ازدر آمد سالانه بیش از صد هزار ۱۰۰۰۰۰ یورو به بالا را باید پنهان نکنند . حالا این بحث ادامه دارد.

چگونه میشود از این اتفاقی که در آلمان افتاده برای ایران مان  درس گرفت.

در ایران ثروت اندوزی با سو, استفاده از قدرت و موقعیت سیاسی همیشه بوده و هست. برای مثال

هنوزم بازماندگان پهلوی در خارج ادعای رهبری دارند و خودشان را  دموکرات و حتا جمهوری خواه جا می زنند. اسماعیل نوری علا  رضا پهلوی را “سرمایه ملی” ما ایرانیان می نامد و افتحار می کند که این سرمایه ملی را یازده سال پیش کشف کرده و نوشته است.  (۲)  لطف کنند نوشته خودشان را در اوایل انقلاب هم ذکر کنند..ذکر و در واقع  قاجاق این واژه “سرمایه ملی” در برنامه ها بنظرم باعث پراکندگی نیروی های سکولار و دموکرات شده.  اینبه  نظرم یک  باج خواهی بیش نیست. فساد مالی و حکومت دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی و بستگان و فامیل و اطرافیان ایشان باعث سقوطشان شد.   به نظرم بخش از سرمایه ملی ایران را خانواده اش  با خودشان  بردند و ثروت مردم ایران را در بانک ها خارج ذخیره کردند. مگر اینکه ادعا کنیم, پول ملت ایران انگار ارث پدرشان بوده واست.  در نتیجه ایشان دزدان سرمایه ملی هستند. باید به عنوان چپاول گران سرمایه ملی ایران  در دادگاه منصفه ای محاکمه شوند تا همه چیز روشن شود.

 بدون اینهمه پول ملت  پدرشان محمد رضا پهلوی قادر بود در خارج سرمایه گذاری کند؟  برای نمونه  حدود ۲۵ % سهام کارخانه کروپ آلمان را خرید. فکر می کنید با این قدرتی که در ایران داشت, همان دوران میلیارد ها دلار  به حساب خودشان در بانک های سوئیس  و آمریکا جا بجا نکردند؟ کارمندان بانک ملی تاراج بانک ملی و انتقالش به خارج را بارها اعلان کرده بودند. برای اینکه این سئوال  بی جواب نماند باید حساب های بانکی خودش و مادرشان فرح دیبا را رو کنند. با این کار میتوانند اعتماد از دست رفته را کمی کسب کنند.  وگرنه حرف رضا پهلوی به مفت هم نمی ارزد که بگوید من دموکراتم و یا جمهوری خواهم. فقط با شفافیت باید پیش رفت (همان کاری که آلمان ها دارند انجام میدهند و در اول نوشته ذکر شده). این سر وصدای های اخیر که من دموکرات هستم و ادعا های ایشان از طرف سایت های وابسته به سلطنت  و” خانه پدری” به اوج خود رسیده, بیهوده و گول زدن آدم های ساده لوح است.

در خاتمه, سو, استفاده از موقعیت سیاسی و ثروت اندوزی در ایران رواج داشته و دارد. برای مثال

 بدون کار کردن در خارج از ایران نمیشود زندگی ابتدائی داشت و خیلی سخت است. از رضا پهلوی گرفته,  تا فرح دیبا ,علیرضا (مرحوم) و اردشیر زاهدی در سوئیس, جدن زندگی شاهانه داشتند و دارند .این پول ها را کی و چگونه به خارج منتقل کردند, هنوز بانک های اروپائی اجازه تحقیق نمی دهند و همه چیز مسکوت مانده. لیست این چپاول ها ها طولانی است. اگر این دزدی ها  تهمتی بیش نیست, لطف کنند حساب های بانکی خودشان را رو کنند.

در مورد پدر بزرگشان رضا شاه هم که ایشان چه خودشان  بخواهند و چه نخواهند  وارث پهلوی هستند و باید جواب گو باشند. رضا شاه که در قشون بیگانه کوساکن ( نه قزاق ها) سرباز بود و به قدرت رسید. (۳) رضا شاه فقط در یک مورد زمین خواری , آنهم زمین های شمال ایران از دهقانان با زور اسلحه و رفتار نیمه وحشی گرفت و برای این تجاوز هنوز غرامتی نه پرداختند و نه دادگاهی به این تجاوزات  و قتل هائی رسیدگی کرده. این پرونده هاهنوزم باز است و کسی تبرئه نشده. دست انداختن به اموال مردم وتاراج ثروت ملی (سرمایه ملی)  باید به ملت بر گردد. این اولین قدمی است که رضا پهلوی نشان خواهند داد که دموکرات بودنشان جدی است. این تنها راهی است که جلوی ژست های و حرفهای تو خالی و قول های زنگ زده روشن خواهد شد. . بعد از ۴۲ سال هیچ کار مثبتی برای مردم ایران نکردند و به غیر از دخالت های بیجا . برای استفاده از سرمایه ملی ربوده شده, میتوانند به مناطق کم آب و محیط زیست ایران در پروژه های مختلف کمک کنند. این یکی از راهای عملی است, که  میتوانند شروع کنند.

 

.  Georg Nüßlein (۶۶۰.۰۰۰ Euro Provisionپول کمیسیون  (,  Nikolas Löbel)  ۲۵۰.۰۰۰ Euro  Provision  ۱ ( 

 ( با همدستانش بیش از ۵ میلیون یورو پول کمیسیون برای معامله نقاب با چینی ها در یافت کردند.)Alfred Sauter

(۲) رضا پهلوی در قامت یک شورشی؟ اسماعیل نوری علا  . دوشنبه ۲۲ ماه مارس ۲۰۲۱

 (۳) یکی از کوساکها همان لیاخوف روسی است که مجلس را در دوران محمد علی شاه قاجار به توپ بست. توانستند از حکومت پادشاهی قاجار را به حکومت  شاهنشاهی پهلوی تبدیل کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)