پیام نوروزی و تعیین شعار سال جدید خیلی روشن جهت ضد کارگری و سرکوب های گسترده تر کارگران و فرودستان را در خود دارد. در این پیام در باره علت تحقق نیافتن کامل «جهش تولید در سال ۹۹ به «قاچاق» محصول خارجی «از طریق دستهای خیانتکار» و به «بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرف ‌کننده» اشاره شده و شعار سال ۱۴۰۰ هم «تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها» نامگذاری شد.

قاچاق محصول خارجی را که «برادران قاچاقچی سپاه» از مبادی رسمی و اسکله های خصوصی صورت نمی دهند. آنها اساسا دسته چاقوی ولایت به حساب می آیند و از امنیت کامل برخوردارند. از نظر حاکمیت قاچاق را در اساس کولبر محروم و سوختبر بلوچ صورت می دهد. «دستهای خیانتکار» زحمتکشان مناطق مرزی کشور هستند که یک لقمه نان شان در گرو جان شان است و با به جان خریدن خطر مرگ کولبری می کنند.

همراه آنها سوختبران بلوچ هستند که سوخت کشور را «قاچاق» می کنند و بنابراین باید خودروهای سوخت آنها را به گلوله بست و خودشان را در آتش سوزاند و اعتراضات شان را هم چنانچه در نمونه سراوان شاهد بودیم به رگبار بست. بنابر این پیام نوروزی تا جایی که به کولبر و سوختبر و خرده واردکنندگان ته لنجی کالاها مربوط است بوی خون و کشتار می دهد و بهشت برین برای «برادران قاچاقچی سپاه» است که با کاروان تریلی ها قاچاق می کنند و کسی جلودارشان نیست.

تکلیف پاسخ اثباتی حاکمیت برای رفع «مانع» دیگر هم روشن است: وقتی ادعا «بالاتر بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصرف ‌کننده» است معلوم است که باید هزینه تولید کننده (شما بخوان سرمایه دار) را نسبت به هزینه مصرف کننده کاهش داد.

افزایش باز هم بیشتر شدت کار، ادامه کاهش ارزش واقعی دستمزدها، نپرداختن حقوق ها و عمیق تر شدن پدیده شوم مزدهای معوقه، حذف هر چه بیشتر بیمه ها، نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی و رواج مزد منطقه ای و توافقی مسیری است که «تولیدکننده»ها یعنی سرمایه داران به نام کاهش هزینه های تولید تاکنون در پیش گرفته اند و با پیام نوروزی امسال همین بهره کشی لجام گسیخته از نیروی کار را زیر پرچم ولایت و چکمه های خونین برادران قاچاقچی سپاه و بسیج وحشیانه تر و شدیدتر پیش خواهند برد.

تازه دولت کهنه فعلی که برود و دولت تازه حزب الهی «آقا» بعد از «مهندسی انتخابات» که از راه برسد یا آن طور که در پیام نوروزی صراحتاً گفته: «تازه‌نفس‌ها» وارد مدیریت اجرایی کشور شوند! باید انتظار داشت که برای رفع «موانع تولید» دوباره به کاهش مجدد هزینه های نیروی کار در بخش آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت هم ورود کنند.

در واقع نپرداختن حقوق معلمان حق التدریس از اسفند ماه گذشته، حذف احکام شغلی برخی از معلمان عشایری، عدم پرداخت معوقات مزدی پرستاران و قراردادهای موقت برده دارانه آنان در شرایط کشتار کرونایی هنوز «از نتایج سحر است» و معلوم نیست اساسا در رژیم «تازه نفس ها» در مقام مدیریت اجرایی کشور در راستای اجرای منویات «رهبر» اساسا چیزی از آموزش و پرورش عمومی یا بهداشت عمومی باقی بگذارند.

روشن است که قوه قضاییه هم آماده است تا در راستای «رفع موانع» تولید فراتر از آنچه تا حالا شاهد بودیم فعالان کارگری و کنشگران فرهنگی و مطالبه گران را گرفتار احکام سنگین قضایی و وثیقه های کمرشکن کند؛ حساب های بانکی شان را ببندند، به دادگاه احضار کند، به زندان بیاندازند، در زندان شکنجه کند، شلاق بزند و پرونده سازی نماید.

ممکن است بگویند خامنه ای جایی در سخنرانی اش به «افزایش قدرت خرید مردم » هم اشاره کرده. این درست است ولی این افزایش قدرت خرید باید از طریق «جهش تولید» صورت بگیرد که آن «جهش» هم در سال ۱۳۹۹ صورت نگرفت و امسال در گرو رفع موانع تولید اعلام شده که موانع هم کولبر، سوختبر و میزان حقوق کارگر است که «شاخص هزینه تولید کننده» را از هزینه مصرف کننده بالاتر برده اند.

پیام نوروزی از بابت ادامه محاصره اقتصادی کشور و فقر و فلاکت ناشی از آن هم خیال همه را جمع کرده که اساسا کسی به فکر پایان تحریم ها نباشد. در واقع جهنمی که در سال ۱۳۹۹ تجربه کردیم در پیام نوروزی برای سال جاری صراحت و قطعیت یافته است.

در برابر دورنمای فقر و فلاکت و سرکوب شدیدتر در سال جاری، تنها اتحاد مبارزاتی هر چه گسترده تر بخش های مختلف اردوی کار و زحمت کشور از کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و همه لایه های دیگر زحمتکشان و هم سرنوشتان است که می تواند بازدارنده باشد.

با گسترش همگرایی و همبستگی و شکل دادن به یک بلوک مستقل کارگری- عدالتخواه برآمده از اکثریت عظیم مردم برای اکثریت عظیم مردم و در خدمت آن است که می توان با هجوم گسترده تر به حق حیات فرودستان و زحمتکشان مقابله کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)