نوروزنامه

ماییم و نگاه نابِ  نوروزیمان

در آتش نو، غصه و غم سوزیمان

ماییم و بلند نای سُرنای امید

به رغم شکست، بانگِ پیروزیمان

نیلوفر شیدمهر  ونکوور، کانادا

۱ فروردین ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)