بسیاری از هواداران «روحانی» احساس می کنند که اراده خود را به حاکمیت نشان داد‌ه ا‌ند و از این پیروزی خوشحالند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)