خاوران دشت عاشقان‌ امروز ۹۹/۱۲/۲۲، خانواده های خاوران در هوای سرد و بارانی دور هم جمع شدند.

با خواندن سرود و شعر یاد عزیزان خودشان را گرامی داشتند.

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)