از ۸ مارس ۲۰۲۰ تا ۸ مارس۲۰۲۱ سالی متفاوت از سال های دیگر را زنان سراسرجهان پشت سرنهادند.

 شیوع ویروس کوید۱۹ ،عاملی جهانی برای سرکوب وافزایش خشونت بیشتر علیه زنان گردید.

از افزایش خشونت‌های خانگی گرفته تا خشونت‌های سیستماتیک نظام سرمایه‌داری در جهت بیکار نمودن میلیون‌ها زن در سراسر جهان ویا به کارگیری زنان با کمتر از حداقل دستمزد واستثمار بیشترآنان.

در نظام سرمایه‌داری و مردسالار و حاکمیت بنیادگرای دینی در ایران  در طول چهار دهه‌ی خونبار و ستم برزنان، سال گذشته افزایش خشونت ابعادی فاجعه بار برای زنان و دختران ایران داشته است. از قتل‌های ناموسی گرفته تا خودکشی دختران نوجوان و زنان سرپرست خانواده به دلیل فقر، فقری که حاکمیت با برنامه ریزی سیستماتیک به گسترش آن عامدانه دامن زده است .

شیوع ویروس کوید ۱۹ فرصتی مغتنم برای  جباران حاکم برایران را فراهم نمود تا در سایه‌ی ترس مردم  از ابتلا به ویروس، اقدام به  دستگیری‌های خشونت بار گسترده‌ی  زنان مبارزنماید. حاکمان شب پرست، در سکوت خبری جهانی  فعالین مدنی، سیاسی، کارگری و محیط زیستی را دستگیر و به زندان‌های طولانی مدت و صدور احکام سنگین زندان برای زنانی که به طور مستقل به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، نموده است.

فاجعه‌ی ستم برزنان در حکومت ضد زن ایران تنها در مواردی که اشاره گردیده است معطوف نمی‌شود. تبلیغ، ترویج و قانونی نمودن ازدواج کودکان حتی زیر ۱۰سال  ابعادی فاجعه بارتر را رقم زده است. براساس اعلام مرکزآمار ایران بیش از ۷۳۰۰ دخترزیر ۱۴ سال و یک کودک زیر ۱۰ سال تنها در سه ماهه‌ی نخست سال جاری به اجبار ازدواج کرده‌اند و از تحصیل بازماندند. برهمین اساس  مرکز آمارایران، از  ثبت رسمی ۳۶ هزارو ۱۳ ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله خبرمیدهد و ۳۴۶ نوزاد دربهارسال جاری از مادرکودکان زیر ۱۵ سال متولد شده‌اند. این تنها آمار رسمی اعلام شده می‌باشد، اما آمار غیر رسمی که در بیشتر روستاهای ایران به ثبت نمی رسند فراتر و فاجعه آمیزتر از این می‌باشد.

ازدواج کودکان بر مبنای تبلیغ و ترویج حاکمان تکه زده برقدرت و تدوین قانون کودک همسری می‌باشد.

چهاردهه ظلم و ستم بر کودک دختران، زنان، فعالین زنان چه در عرصه‌ی سیاسی، مدنی، کارگری و غیره  نتوانسته است خللی در مبارزات زنان ایران ایجاد نماید، اعتراضات گسترده‌ی زنان، گاه سراسری گاه پراکنده و گاه خودجوش همواره در جریان بوده و خواهد بود.

در طول چهار دهه در سپهر مبارزاتی زنان، آنها لحظه‌ای از خواسته‌های به حق خود عقب ننشسته‌اند و استوارتر از گذشته برای رسیدن به حقوق خود مبارزه کرده و خواهند کرد. زنان ایران طعم تلخ بی‌عدالتی را در تمام ابعاد زندگی خود چشیده‌اند.

شکنجه، زندان، ارعاب و تهدید نه تنها باعث به عقب نشستن ما زنان در تمام عرصه‌های مبارزاتی نگردیده است، بلکه عزم ما را برای پایان دادن به حاکمیت دینی مردسالار بیشتر از گذشته نموده است.

ما زنان صدای مادرانی هستیم که فرزنداشان به ناحق درخیابانها و زندانها به عمد کشته یا اعدام شده‌اند. اتحاد زنان ایران بی شک پایه‌های ظلم حکومت زن ستیز ایران را به لرزه در خواهد آورد و فریادمان خواب نوشین را از جباران دینی خواهد ربود.

چهار دهه استثمار، تجاوز در محیط کار، سوءاستفاده جنسی بالاترین رده های سیاسی از زنان، اعدام‌های گسترده‌ی دهه‌ی خونین ۱۳۶۰، جنس دوم انگاشتن زنان و اجبار وقانونی کردن ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال ما را متحدتر و مصمم تر برای مبارزه علیه حاکمیت جبار نموده است.

۸ مارس روز جهانی زن بر زنان سرزمین به خون نشسته‌ام مبارک.

 

جوانه می‌زنم
به روی زخم برتنم
فقط به حکم بودنم
که من زنم، زنم، زنم

چو هم صدا شویم و
پا به پای هم رویم و
دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم

 

فرح

۸ مارس ۲۰۲۱

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)