حداقل دستمزد، حداقلی برای زنده ماندن ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با کامران ساختمانگر، فعال کارگری; ستار رحمانی،  فعال حقوق کارگری و علیرضا نوایی، فعال کارگری در مورد تجمع #بازنشستگان و کارگران در مقابل وزارت کار و هجوم نیروهای امنیتی به آن؛ #دانشجویان_عدالتخواه؛ #اتحادیه_پیشکسوتان؛ چپ حکومتی؛ افزایش #دستمزد؛ ضرورت تشکلات سراسری.

http://radiopayam.ca/Navaii_Rahmani_Sakhtemangar_Dastmozd

——————————————-

کانال تلگرام #رادیو_پیام_کانادا 

@radiopayam_Canada

URL: www.radiopayam.ca

Email: news@radiopayam.ca

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)