ما زنان فمنیست، برابری طلب و مدافع حقوق انسانی زنان، در هشت مارس عهد می‌بندیم که از دستاوردهای زنان ایران پاسداری کرده، به ستم جنسی – جنسیتی، به واپسگرایی، به ستم ملی، قومی، نژادی و اقتصادی- طبقاتی نه بگوئیم. ما “موجیم” که تا فردای تحقق خواسته‌ها و مطالبات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زنان، تا برچیده شدن خشونت علیه زنان ایران در عرصه خصوصی و عمومی، تا فردای آزادی زنان زندانی و بر چیدن فرو دستی زنان آسوده نخواهیم نشست.

برای دیدن این برنامه در روز دوشنبه ۸ مارس به صفحات مجازی اقدام مشترک در فیسبوک. یوتیوب و اینستاگرم از ساعت ۹ صبح به وفت غرب آمریکا (۱۸ اروپای مرکزی، ۲۰: ۳۰ در ایران) مراجعه کنید

لینک مستقیم یوتیوب برای پخش مستقیم برنامه ۸ مارس

لینک مستقیم  فیس بوک  برای پخش مستقیم برنامه ۸ مارس

Collective Action of Indep. Iranian Women      

  اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان

لینک مستقیم اینستگرام   برای پخش مستقیم برنامه ۸ مارس

collectiveaction_march8 

لینک ویدئو یک دقیقه ای تبلیغی برنامه ۸  مارس

 
آدرس تماس با ما

collectiveactive8march@gmail.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)