در جنوب کمتر سیاهپوستی است که انگشتانش با پوست دهل آشنا و صمیمی نباشد. و کمتر کسی هست که در جمع “اهل هوا” حاضر شود و رعشه بر اندامش نیفتد و به رقص و حرکات موزون جمع نپیوندد. در همۀ اینها و مخصوصاً در چارچوبه و متن قضایا آنچه که بارز است و به چشم می‌خورد فرهنگ تند سواحلی است.

“اهل هوا” بطور اعم به کسی اطلاق می‌شود که گرفتار یکی از بادها شده است.
از کتاب اهل هوا – غلامحسین ساعدی

ویدیو: بخشی از راش‌های فیلم کامران حیدری “دینگومارو” (DINGOMARO) در مراسم زار در خانواده ماما صفیه زارعی (ماما زار) در بندرعباس.

The film will be available for viewing for two days

After the screening, we will have a conversation between the director and the students of Northwest
Talk on Monday, March 8, 12 noon CET (Chicago time) Northwestern University

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)