این بحث در مورد رابطه ظرف و مظروف است که از گذشته های دور دانشوران و فرزانگان به آن توجه نموده و بوعلی سینا، خیام، مولوی، سهروردی، ملاصدرا، دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی و خیلی های دیگر… به آن گوشه زده اند. «ظرف و مظروف»، با شکل و محتوا Form and Content یکی نیست.
از آنجا که در این بجث به وجوه مختلف «ظرف و مظروف» که یک مقوله فلسفی است اشاره می‌کنم، همچنین بخاطر اینکه کنایه ها و اصطلاحات فلسفه شرق گاه ویژه است، دقیقاً نمی‌دانم در فلسفه جدید چه معادلی مناسب ظرف و مظروف است.
Container and Content?
Embedded and Embedding?
Substance and Accident? Substance and Model /Substance and Modality ?
شرح دقیق و همه جانبه این مسئله فلسفی در صلاحیّت من نیست. تنها به آن وجهی اشاره می‌کنم که همین الآن (در قرن بیست و یکم، در ایران، در مبارزه علیه جبارّان) به کارمان می‌آید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)