کرونا تاکنون تلفات زیادی از مردم شریف ایران و بویژه کارگران و مردم تنگدست گرفته است. در اعتراضات بازنشستگان عزیز، این پدران و مادران نسل امروز کارگران که از بخشهای آسیب پذیر جامعه اند، در کنار خواست معیشت و درمان بر خواست واکسیناسیون رایگان و فوری برای همگان با استانداردهای جهانی تاکید کرده اند.

واکسیناسیون خواست تمام مردم ایران و بخشهای مختلف طبقه کارگر است. رئیس جمهور مدافع بخش خصوصی حتی از تعطیلی در خوزستان امتناع و با آن مخالفت کرده است.

ما کارگران هفت تپه همصدا با بخشهای مختلف طبقه کارگر و مردم شریف ایران، بر خواست تامین زندگی شایسته و معیشت برای همه، بر حق سلامتی و برخورداری از طب رایگان و دارو و درمان، بر حق فوری واکسیناسیون رایگان با استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای همه ساکنین ایران تاکید داریم. بداد مردم برسید، تلفات بس است.

******************

وضعیت مرگبار کرونا در اهواز

▪️براساس خبرها “بار مراجعات به اورژانس بیمارستان‌ رازی اهواز به صورت تصاعدی رو به افزایش و بسیاری از بیماران به بیمارستان‌های دیگر انتقال داده می‌شوند.”
▪️بدون رعایت دقیق مقررات در خصوص پروازها، جاده‌ها،تورهای مسافرتی و مراسمات عزا و عروسی وضعیت مرگبار کرونا در اهواز در خیلی از شهرهای دیگر هم شکل می گیرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)