از یاد نبر وحشت آبانش را
سرسام عمومی زمستانش را

ای از پس ما ساکن این خاک عزیز
از یاد نبر خون جوانانش را

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)