تلویزیون برابری: به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن گفتگوی آرش کمانگر با الهه امانی کنشگر و پژوهشگر جنبش زنان در کالیفرنیا، نگاهی به مهمترین مسایل زنان جهان و ایران در فاصله ۸ مارس ۲۰۲۰ تا ۸ مارس ۲۰۲۱   
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)