تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با چهار فعال کارگری درباره معیارهای تعیین دستمزد در ایران و سه کشور دیگر: فرخنده آشنا در سوئد، عمر مینایی در ترکیه، سحر صبا در شرق کانادا و احسان ثابت در غرب کانادا  
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)