#سراوان_تنهانیست

#اعتراض_اعتصاب_حق_مسلم_ماست

#بلوچستان_تنها_نیست

طوفان توییتری
پنجشنبه ۲۵ فوریه, ۷ اسفند
ساعت ۶ اروپای مرکزی
ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)