قطع اینترنت در سراوان.

#سراوان_تنها_نیست
#سراوان
#اینترنت_سراوان
#سراوان_خونین
#کشتار_سراوان
#سوختبر
#بلوچستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)