سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

سایت » روزشمار جنبش کارگری ایران» ؛ با اعتقاد به مبارزات مستقل کارگران و دفاع از مطالبات بیواسطه آنان دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش دارد که استقلال عمل این مبارزات را درتمام عرصه ها و بویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و جنبش های اجتماعی ( زنان – پرستاران – دانشجویان و جوانان – معلمان – بازنشستگان – ملیت های ساکن ایران ) و زندگی کودکان خیابانی کار، با ارائه منابع خبر روز شمارنماید. تلاشم بر این بود که در این سایت آرشیو روزشمار را که طی سال های متوالی انتشار داده ام ، جای دهم . همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها و نهادهای کارگری و ارسال به موقع اخبار به سایت » روز شمار جنبش کارگری ایران» ما را در پیشبرداین وظایف توامان کمک می نماید. با احترام امیر جواهری لنگرودی

http://karegari.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)