روز یکشنبه در ترکیه شاهد اعتراض  جالبی بودیم. اعتراضی که یک بار دیگر نشان داد جوانان، زنان و مردم ترکیه زیر بار قوانین عقب مانده مذهبی  نمیروند. در چند روز گذشته در متروی آنکارای ترکیه یک زن و مرد به دلیل بوسیدن هم، شاهد برخورد و تذکر پلیس بودند.

آمرین و عاملین دولت اسلامگرای در ترکیه در این تلاشند که قوانین اسلامی را بیشتر از قبل در این کشور به اجرا درآورند که البته تا بحال با مقاومت و اعتراض مردم و مدافعین سکولاریزم مواجه شده اند و برخورد با این زن و مرد هم در همین راستا بوده است. پلیس ادعا کرده است که بوسیدن در محل عمومی سبب برهم زدن نظم عمومی میشود. بعد از این اتفاق، بسیاری از جوانان و زنان ترکیه در خیابان ها و ایستگاه های مترو گرد هم آمدند و با بوسیدن یکدیگر به این عمل دولت و پلیس ترکیه اعتراض کردند.این تجمعات و بوسیدن ها به مذاق اسلامگرایان خوش نیامده و سعی داشتند با سر دادن شعار الله اکبر و حتی تهدید با چاقو، مردمی که در حال بوسیدن یکدیگر بودند را متفرقه کنند اما جوانان و زنان نه تنها توجهی نکردند بلکه با بوسیدن و سر دادن شعارهای مختلف به اعتراض خود ادامه دادند. این بوسه های اعتراضی نیز تحت پوشش وسیع مدیا ورسانه ها قرار گرفته است.

 

جنبش اسلامی سعی میکند بهر صورت به زندگی مردم و بخصوص زنان حمله کند و جامعه را به عقب و قرون وسطی برگرداند. یکجا با قتل و ترور و سنگسار و شلاق، یکجا با وضع قوانین و تولید فرهنگ عقب مانده. ما بارها اعلام کرده ایم که مذهب و اسلام خوش خیم و دمکرات و لبخند به لب نداریم. مدیای راست غربی و اسلامگرایان سعی میکنند که دولت فعلی در ترکیه که حزب عدالت و توسعه آنرا در دست دارد و یا دولت مرصی از اخوان المسلین در مصر و یا اصلاح طلبان در ایران را نماینده نوعی اسلام مدرن و اسلام دمکراتیک جا بزنند که این دروغی بیش نیست.

مذهب خوب و بد ندارد، اگر قدرت سیاسی و اجتماعی داشته باشد به زندگی مردم و به مدرنیسم و دستاوردهای معاصر بشری حمله میکند. باید مذهب را کنترل کرد و از حکومت بیرون راند. باید دستش را از زندگی مردم کوتاه کرد. باید منابع اقتصادی آنرا تحت نظر گرفت و مانند بنگاه های اقتصادی تحت کنترلش درآورد.

سازمان جوانان کمونیست اعلام میکند که از جوانان و زنان و مردم آزادیخواه ترکیه حمایت کرده و میگوئیم که در این مبارزه در کنار آنها هستیم، ما یک جنبش سکولاریستی و ضد مذهبی علیه دست اندازی مذهب بر زندگی مردم را تشکیل میدهیم. در مقابل ما در ایران جمهوری اسلامی و در مقابل شما دولت اسلامگرای ترکیه ایستاده است.

ما جنبشی عظیم و قوی هستیم در سراسر خاورمیانه که در ایران و ترکیه و عراق و افغانستان و مصر و تونس و سایرا کشورهای منطقه، در مقابل این مرتجعین مبارزه میکنیم. افکار عمومی بین المللی و مردم آزادیخواه دنیا از ما حمایت میکنند و همراه ما هستند. ما بهمراه زنان و جوانان ایران با شما عزیزان و مبارزه درخشانتان اعلام همبستگی میکنیم.

نه به مذهب، زنده باد سکولاریسم!

زنده باد آزادی و برابری

سازمان جوانان کمونیست

۶ خرداد ۱۳۹۲

۲۷ می ۲۰۱۳

این

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)