صحبت‌های یکی از کشاورزان حقابه دار ورزنه اصفهان رو به دانشجویان
(این نوشته بر اساس گفتگویی با یکی از کشاورزان شرق اصفهان تهیه شده)

ابتدا یکی از حقابه داران به نیت اعلام مشکلات با ما تماس گرفت و ابتدا درباره مشکلاتی که وضع موجود برای خود و خانواده‌اش بوجود آورده صحبت کرد:

“سلام. چرا حق آبه‌های ما را تاراج (کردند) و زاینده رود را خشکانده و بدین طریق زندگی ما را تباه کردند و هیچکس از ما حمایتی نمیکند؟ ما از مرگ مداوم که هرروز میمیریم. درد و رنج مردن را مدام میکشیم، اما هیچ کس درکمان نمیکند.
بچه هایمان با فوق لیسانس و معدل بالا آنهم از دانشگاه‌های دولتی بیکارند.
استخدام میکنند؛ اما طوری برنامه ریزی میکنند تا بتوانند اهدافشان را در استخدام محقق و رانت‌هایشان را اجرا کنند.
گفتی مشکلم را بگویم تا پیگیر شوی؟ حق آبه‌ام را تاراج کردن.
فرزندم با فوق لیسانس بیکار است و هیچ کس گوشش بدهکار نیست.”

پس از آنکه ما از مصائب و مشکلات جمعی حق‌آبه داران سوال کردیم:

“مشکل متاسفانه زیاد است. تبعیض اداری و رانت که در زیر پوست جامعه موریانه‌وار عمل میکند و نابسامانی اقتصادی بخصوص در بخش قیمت. تولیدات دامی و کشاورزی که ۳سال است (برای تولید کننده) قیمت گوشت کاهش یافته که افزایشی نداشته.
قیمت شیر با قیمت خوراک دام همخوانی ندارد. قیمت تضمینی گندم با مخارج مزرعه اصلا همخوان نیست. مشکل خشکاندن زاینده رود از اصفهان تا گاوخونی و فلج شدن زندگی مردم این (مناطق) که سال‌هاست به گوش فلک هم رسیده، اما گوش (مسئول) بدهکار نیست و بهانه خشکسالی را مطرح میکنن.”

برقراری ارتباط با ادمین
@isf_uni_admin

@isfahanuni97


امیر اصفهان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)