باید که دوست بداریم یاران 
باید که چون خزر بخروشیم
فریادهای ما اگرچه رسا نیست
باید یکی شود.

باید تپیدن هر قلب اینک سرود
باید سرخی هر خون اینک پرچم
بایدکه قلب ما
سرود ما و پرچم ما باشد

باید در هر سپیده ى البرز
نزدیکتر شویم
باید یکی شویم
اینان هراسشان ز یگانگی ماست

باید که سر زند
طلیعه ى خاور
از چشم های ما

باید که لوت تشنه
میزبان خزر باشد

باید کویر فقر
از چشمه های شمالی بی نصیب نماند

باید که دستهای خسته بیاسایند
باید که خنده در آینده
جای اشک را بگیرد

باید جوادیه بر پل بنا شود
باید که رنج را بشناسیم

وقتى که دختر رحمان
با یک تب دو ساعته می میرد

باید که قلب ما
سرود و پرچم ما باشد

چهل و چهارمین سالگشت ِ شهیدان ِ شریف ِ مردم

سروهای ایستاده و ستوار و سرفراز ِ باغ ِ آزادی و برابری،

شب-شکنان ِ خودکامه-کوب،

انوشه-یادان:

خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان

گرامی و خجسته باد
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – آدینه – بهشت زهرای تهران – قطعه ی ۳۳…..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)