برای آزادی زندانیان سیاسی در کردستان وارد عمل شویم.

برپایە اطلاعاتی کە به کولبر نیوز رسیده است، در یک ماه گذشته نزدیک به ۱۵۰ نفر از فعالین جنبش های رادیکال اجتماعی، مدنی و فعالین محیط زیست در کردستان توسط دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در منازل و محل کار خود بدون هیچگونه حکم قضائی ربوده شده و در حال حاضر در زندانهای اوین در تهران، زندان اطلاعات سپاە پاسداران در قرارگاە المهدی اورمیە، زندان مرکزی اورمیە، زندان امنیتی اطلاعات رژیم در سنندج و زندان اطلاعات رژیم در مریوان و زندان مرکزی سنندج زندانی هستند.

طی هفته های اخیر در اعتراض به این موج دستگیریها در کردستان، اعتراضات و کمپین هایی در سطح داخلی و بین المللی به جریان افتاده و بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدنی و رسانه های بین المللی نسبت به حرکت دشمنانه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برخورد به مردم کردستان واکنش نشان داده اند.

جمهوری اسلامی و دستگاههای امنیتی تاکنون شماری از زندانیان را پس از شکنجه و گرفتن تعهد از آنان و برخی را نیز با قرار وثیقه از زندان آزاد کرده است. اما شماری از زندانیان حکم گرفته و از سرنوشت برخی از آنها خبری در دست نیست.

ما بر این باوریم که، تنها با یک حرکت گسترده توده ائی می توان مانع از تداوم این دستگیریها و آزادی دستگیر شده گان شد.

کولبر نیوز مردم کردستان، تشکلهای مدنی و فعالین جنبش های رادیکال اجتماعی، احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی اپوزسیون رادیکال را به دست زدن به یک حرکت اعتراضی علیه این دشمنی جمهوری اسلامی با مردم کردستان فرامیخواند.

اسامی دستگیر شدگان عبارتند از :

۱ـ عظیمه ناصری
٢_ حسین گردشی
۳ـ محمد حاجی‌رسولپور
۴ـ قادر رسولپور
۵_ علی زلفی
۶_ روژین محمد‌پور
۷ـ فریبا احمدی
۸ـ حسین مهربان
۹ـ هیرش رسول‌پور
۱۰ـ فواد محمدپور
١١_ رشید احمدی
۱۲ـ محمدامین احمدی
۱۳ـ رضا زندی
۱۴ـ فرهاد زندی
۱۵ـ حسین رسول‌پور
۱۶ـ ایوب رسول‌پور
۱۷ـ حامد رسول‌پور
۱۸ـ صلاح‌الدین حاجی‌رسول
۱۹ـ محمد زندی
۲۰ـ سیروان محمدپور
۲۱ـ زانکو محمدپور
٢٢_ محی‌الدین شامه ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۲۳ـ دریا طالبانی
۲۴ـ شپول خضری
۲۵ـ سوران حسین‌زاده
۲۶ـ سالار رهوی
۲۷ ـافشین مام‌احمدی
۲۸ـ سیروان نوری
۲۹ـ ایمان عبدی
۳۰ـ فرزاد سامانی
۳۱_سوران محمدی
۳۲_ امیر بایزیدی‌آذر
۳۳ـ اسرین محمدی 
۳۴_ زانیار معتمدی
۳۵ـ کاروان مینویی
۳۶ـ دانا صمدی
۳۷ـ سیروان کریم زاده
۳۸ـ جبار فیروزی
۳۹ـ کارو علیداد
۴۰ـ صهیب بادروج
۴۱_ عادل پروازە
۴۲_ فرامرز…
۴۳- فرانک جمشیدی
۴۴- هاشم مرادی
۴۵- اسماعیل محمدپور
۴۶- آرزو مصطفایی
۴۷ ـ کریم خلیفانی
۴۸ـ حسام‌الدین خضری
۴۹ـ رسول لاوازه
۵۰ـ رسول پیروتی
۵۱ـ پشتیوان نبی زرگتن
۵۲_ رحمان دریازی (ابراهیمی)
۵۳ـ دیاکو زردشتی
۵۴ـ سلمان ادوایی
۵۵ـ سیامک ادوایی
۵۶ـ اکرم ادوایی
۵۷ـ فردین ادوایی
۵۸ـ امید سلیمی
۵۹ـ رحیم سلیمی
۶۰ـ آسو محمدی
۶۱ـ بهمن یوسف زاده
۶۲ـ فریدون موسی‌پور
۶۳ـ فرهاد موسی‌پور
۶۴ـ نسرین یزدانی‌پور
۶۵ـ نازنین اتابکی
۶۶ـ آرام یوسفی
۶۷ـ ترانه محمدی
۶۸ـ عطا (شمال) رحمان‌زاده
۶۹- #مهرداد_تالشی(#زیر_شکنجەجانباخت)
٧٠- کامل سیدامسکن
٧١-خضر قادری آذر
٧٢-شفیع محمدنژاد
٧٣-ایوب صلاحورزی
٧۴- ارسطو ملارحیمی
۷۵- عباس صدیقی
۷۶- عمر پاکزاد
۷۷- جمیل احمدی
۷۸ – شهرام امجدیان
۷۹- سیران رحیمی
۸۰- محمود محمودی
۸۱- گلاویژ عبدولاھی
۸۲- ملیحە مرادی
۸۳- سمیرا فرحناکی
۸۴ ـ الھام یزدانی پور
۸۵ـ فرزاد سامانی
۸۶ ـ امید معروف
۸۷ـ حسین مھربان
۸۸ـ صلاح آجی
۸۹ـ نجمە سخنور
۹۰ـ طالب ریحانی
۹۱ـ رشید ریحانی
۹۲ ـ سیروان امینی
۹۳ ـ زانا کسرایی
۹۴ـ رحمان تابش
۹۵ـ اکبر گویلی
۹۶ـ سامان غزالی
۹۷ ـ سالار غزالی
۹۸ ـ سرکوت احمدی
۹۹ ـ ارام مرادیان
۱۰۰ـ شیرکو پاآھو
۱۰۱ ـ جوانمیر مرادی
۱۰۲- سیروس عباسی
۱۰۳- رحمان تابش
۱۰۴- حیم رفعتی
۱۰۵-کامیل نوری
۱۰۶_کریم مەحمودی
۱۰۷_سردار محمدپور
۱۰۸_حسن براتی
۱۰۹_ رسول قزلباش
١۱۰_احمد الھی
۱۱۱_سلام خلیفان
۱۱۲_مصطفی ایلخانی‌زاده
١۱۳_سردار شریفی
١۱۴_سعید قادری
۱۱۵_سعید خالدی
١١۶_جمال قاسمی
۱۱۷_منصور ولیپور
١۱۸_جبرئیل شعبانی
١١۹_شورش برھم
١۲۰_غفور اسپندار
١۲۱_سید لقمان طاهری

۱۲۲_جمال نهالی
۱۲۳_شفیع شیخه
۱۲۴_فیصل علی آبادی
۱۲۵_سید اردشیر موسوی
۱۲۶_مصطفی باقری آشنا
۱۲۷_خلیل اسدی بوژانی
۱۲۸_واحد شیخ محمدی
۱۲۹_فردین بایزیدی
۱۳۰- فریدە ویستی
۱۳۱- سالار رهوی
۱۳۲- عەبدالله حاجی احمدی
۱۳۳- پیام حاجی احمدی
۱۳۴- بابک بابایی
۱۳۵- افشین الھی
۱۳۶- شورش احمدی
۱۳۷- شورش عەبدالله نژاد
۱۳۸- سالار چاوشی
۱۳۹- امید محمودی
۱۴۰- ظاھر پسوپیش
۱۴۱- عبدالله آسال
۱۴۲-ساکار عینی

http://t.me/kolbarnews

https://www.instagram.com/kolbarnews

https://www.facebook.com/kolbarnews4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)