در یکماه بیش از ۱۰۰ شهروند و فعال کورد بازداشت شده‌اند.
از محل نگهداری تعدادی از آنان اطلاعی در دسترس نیست.
بازداشت‌ها در شهرهای مختلف کوردستان همچنان ادامه دارد.

‏یکشنبه ۱۹ بهمن, ‏ساعت ۲۰ به وقت ایران

‏هشتگ پنج دقیقه قبل از شروع طوفان از اکانت ⁦
@KurdistanEyes

بیش از ١٠٠ فعال کُرد طی یک ماه بازداشت شده‌اند. زندگی‌های بیش از ۱۰۰ خانواده در میانه یک پاندمی مرگبار از هم پاشیده است. اکثریت بازداشت شدگان دچار ناپدیدسازی قطعی هستند و کسی ازمحل نگهداری آنها اطلاعی ندارد.
۱۰۰ زندگی ناپدیده شده، ۱۰۰ زندگی از هم پاشیده, اما ۱۰۰خانواده سیاسی‌تر شده.

بازداشت‌شده‌گان مشخصا طیفی از فعالان محیط‌زیست، فعالان حقوق زنان، فعالان حق تحصیل، فعالان حقوق کودکان، فعالان دانشجویی هستند.

بسیاری از آنها در تاسیس کتابخانه برای کودکان روستاهای دورافتاده نقش موثر ایفا کرده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)