ینک می‌توانید کتاب “عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله‌ی دیگر” از مجید نفیسی را در سامانه‌ی “باشگاه ادبیات” به رایگان بخوانید.

این کتاب مجموعه‌ی مقالاتی است که در فاصله‌ی سالهای دوهزار‌و‌پنج تا دوهزار‌و‌نوزده از سوی من در گاهنامه‌ها و تارنماهای گوناگون مانند “نگاه نو”، “مجله‌ی شهرسازی و معماری”، “دفترهای هنر”، “شهروند”، “رادیو زمانه”، “اخبار روز”، “ایرانین. کام” و “ایرون. کام” منتشر شده است، مگر مقاله‌ی اول که نخستین بار در سال هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌نه به عنوان پیشگفتار کتاب “بهترین‌های نیما” درآمد. پیوستها شامل مقالاتی است که دیگران در باره‌ی من نوشته‌اند یا گفتگوهایی که با من کرده‌اند.

مجموعه‌ی حاضر شامل چهل و دو مقاله است اما از آنجا که بخش اول عنوان کتاب “عشق و مرگ در ادبیات فارسی” برگرفته از نام دو مقاله است بخش دوم عنوان کتاب را “… و چهل مقاله‌ی دیگر” نامیده‌ام و نه “…چهل و یک…”. فهرست کتاب را طوری نوشته‌ام که خواننده بتواند با خواندن عنوان هر مقاله به آسانی به مضمون آن پی ببرد.

آنچه در این کتاب می خوانید:

شناسنامه‌ی مجید نفیسی

یادداشت

۱ – “مشکل زبان در شعر نیما یوشیج” اوت ۱۹۹۹

۲ – “قطره‌اشکی برای ناردو” در سوگ لئوناردو عالیشان مارس ۲۰۰۵

۳ – “لولیتاخوانی در تهران” در نقد کتاب آذر نفیسی اکتبر ۲۰۰۵

۴ – “م. آزاد شاعری از عصر زرین شعر” در سوگ م. آزاد ژانویه ۲۰۰۶

۵ -“به‌آذین و حق خاموشی”پیرامون شهادت علیه خود ژانویه ۲۰۰۶

۶ – “دو کوچه و یک شهر” در باره‌ی شهر اصفهان فوریه ۲۰۰۶

۷ – “چهار نگاه به مرگ در ادبیات کهن فارسی” مه ۲۰۰۶

۸ – “بدعت سیمین و انقلاب بهمن” پیرامون شعر سیمین بهبهانی مه ۲۰۰۶

۹ – “نشست شاعران شعر گواهی در آمریکا” سپتامبر ۲۰۰۶

۱۰ – “چهار نگاه به عشق در ادبیات فارسی” آوریل ۲۰۰۷

۱۱ – ” اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوییس” ژوئن ۲۰۰۷

۱۲ – ” نمی‌خواهم رمبو باشم” پیرامون شعر مجید نفیسی در گذشته و اکنون

۱۳ – “کانون و فریدون فرخزاد” اوت ۲۰۰۷

۱۴ – “همجنسگرایی و فریدون فرخزاد” اکتبر ۲۰۰۷

۱۵ – “کاوه داداش‌زاده و هنر سالمندان مهاجر” اکتبر ۲۰۰۸

۱۶ – “سه قدم با مادام ایکس” در نقد کتاب مهرنوش مزارعی اکتبر ۲۰۰۸

۱۷ – “اصفهانی حاضر‌جواب: نگاهی به ریشه‌های تاریخی نقش رضا ارحام‌صدر”

۱۸ – “بهاییان: دادخواهی نه شرمخواهی” فوریه ۲۰۰۹

۱۹ – “توفیق و من” پیرامون نشریه‌ی توفیق اوت ۲۰۰۹

۲۰ – “متهم و حق خاموشی” پیرامون شهادت علیه خود پس‌از سرکوب جنبش‌سبز

۲۱ – “شاعر سرخانه” پیرامون اقامت سه‌ماهه در یک خانه‌ی فرهنگی در سانتا مونیکا

۲۲ – “امید و نومیدی منصور خاکسار” پس از خودکشی یک دوست آوریل ۲۰۱۰

۲۳ – “انگشت ناسور” مه ۲۰۱۰

۲۴ – “شعر پایداری: فیلمی‌در باره‌ی استقامت روحی انسان” اوت ۲۰۱۱

۲۵ – “شعر فارسی در لس‌آنجلس: درد بازگشت در برابر انطباق‌پذیری” ژانویه ۲۰۱۲

۲۶ – “ابن‌میمون: فیلسوف دینی یا مبارز اجتماعی” در نقد کتاب شیرین دقیقیان

۲۷ – “تاویل باید معتبر باشد” باز هم در نقد کتاب شیرین دقیقیان آوریل ۲۰۱۲

۲۸ – “به‌یاد داریوش کارگر” نوامبر ۲۰۱۲

۲۹ – “جلال آل‌احمد: حاشیه‌ای بر یک شعر” مارس ۲۰۱۳

۳۰ – “منصور کوشان در بیمارستان” ژانویه ۲۰۱۴

۳۱ – “احمد شاملو شاعر ملی ما” ژوییه ۲۰۱۴

۳۲ – “سیمین از میانه تا اوج” در سوگ سیمین بهبهانی اوت ۲۰۱۴

۳۳ – “هومر در لس‌آنجلس” اکتبر ۲۰۱۴

۳۴ – “عباس صفاری و ادبیات مهاجرت: یک بام و دو هوا” دسامبر ۲۰۱۸

۳۵ – “عباس صفاری و مساله‌ی توان‌خواهی” ژانویه ۲۰۱۹

۳۶ – “شهروز رشید شاعر کوچ” فوریه 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)