علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کارجمهوری اسلامی گفته است در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند و ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند.

این آماربیکاری فقط مال یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا است. آماری که بر اساس گزارشات وب سایتهای منتسب به وزارت کار، کارگران شاغل و با سابقه کار بالای ١٠ سال را در برمیگیرد. این ارقام اکثرا واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی را شامل میشود که در داده های آماری وزارت کار و سایر نهادهای آمارگیری حکومت به آنها استناد شده است.

چند هفته پیش هم مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعلام کرد که بین ٢ تا ۵ میلیون “شغل متاثر از کرونا” بوده و بیش از یک میلیون کارگر فقط در بخش ساختمان، خدمات و شهرداریها بیکار شده اند.

در این بین حکومت  کرونا را یک دلیل بیکاری اعلام کرده اما این همه واقعیت نیست. یک بخش از این بیکارسازیها نتیجه سیاستهای خصوصی سازی و آنچه حکومت “عدم سوددهی کارخانجات و صنایع” می نامد، می باشد. هزاران کارگر به دلایل مختلف توسط کارفرمایان در همین یک سال گذشته از کار بیکار شده اند. روندی که قبل از کرونا هم جریان داشت.

مقام وزارت کار می گوید که ٧٣٠ هزار نفر از این بیکار شدگان بیمه بیکاری دریافت می کنند. لازم به توضیح است که بیمه بیکاری مورد اشاره وی برای مدت شش ماه پرداخت میشود و بعد از شش ماه بیمه بیکاری شان قطع میشود. علاوه بر این بیمه بیکاری وعده داده شده ویژه دوران کرونا شامل میلیونها کارگر در بخش های مختلف نشده است.

با نگاهی به آمار سازمان تامین اجتماعی و شرط و شروطی که این سازمان برای دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده،‌ آشکار است که عملا میلیونها کارگر بدون دریافت بیمه بیکاری روزگار می گذرانند. در این میان وضعیت کارگران در صنعت ساختمان، خدمات و شهرداریها، کارگران پروژه ای در صنعت نفت و پتروشیمی به مراتب اسفناکتر است.

 جمهوری اسلامی با سیاست ضد کارگری و ضد انسانی عدم پرداخت بیمه بیکاری به میلیونها کارگر بیکار شده؛ رسما در کنار فاجعه کرونا یک تراژدی بسیار خطرناکتراز کرونا را هم مرتکب شده و جمعیت چند میلیون بیکار را رسما  به امان خود رها کرده و کاری برایشان نمی کند. جان و زندگی یک نسل از کارگران با خانواده هایشان در خطر جدی قرار دارد.

در کنار تحمیل فقر و فلاکت بر گرده میلیونها کارگر بیکار شده و مردم زحتمکش، درآمدهای افسانه ای حکومت دزدان و قاچاقچیان و اختلاسگران ادامه دارد. اما در همین دوره هزینه های گسترش تسلیحات نظامی و هسته ای تامین شده و پول و اعتباربرای هیچ طرح نظامی و تروریستی و سرکوبگرانه ای با مشکل مواجه نشده است.

در برابر این سیاستهای ضد کارگری و ویران کننده جمهوری اسلامی در حق میلیونها کارگر بیکار که هست و نیستشان با نابودی روبرو بوده و مورد تعرض حکومت دزدان می باشند، باید متحدانه و سراسری به میدان آمد. باید گفتمان بیمه بیکاری مکفی و فوری برای همه بیکاران و حقوق پایه برای همه کسانی که درآمد پایینی دارند، درمان رایگان و تحصیل رایگان را به یک گفتار همگانی تبدیل کرد، متحد شد و جبهه قدرتمند و چندین میلیونی را علیه حکومت دزدان اسلامی سازمان داد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)