“مرگ بر شاه!” زمان پهلوی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)