گفتگوی ایران اینترناسیونال با قاسم شعله سعدی، مهرداد درویش پور، محسن سازگارا و مهدی مهدوی آزاد

 

درباره سیلی زیر گوش قانون

در این گفتگو ازجمله گفته شد :
۱ این اقدام جلوه نمادین از رفتار صاحبان قدرت در جوامع استبدادی و اقتدارگرا است که درآن مقامات به فرودستان با تحقیر و به فرادستان خود با چابلوسی برخورد می کنند.
۲ این نمادی از تفاوت یک جامعه دمکراتیک که درآن مقامات تابع قانونند با جوامع دیکتاتوری و توتالیتر  است که درآن مقامات بر فراز قانون قرار دارند.
۳ درجوامع دمکراتیک نماینده مجلس و سیاستمداران بیش از دیگران زیر ذره بین قرار گرفته و درصورت کوچکترین تخطی از قانون با سو استفاده از قدرت یا بدرفتاری با خطر اخراج یا استعفا روبرو هستند، در حالی که در جوامع دیکتاتوری با بی اعتنایی یا لابوشانی و توجیه و تهدید دیگری با تخطی های خود برخورد می کنند.
۴  خشونت همچون روش حل اختلافات در ایران توسط حاکمیت نهادینه شده است. ب گونه ای که نه تنها حکومت علیه مردم بلکه افراد نیز در حل اختلافات شخصی به سادگی از آن استفاده می کنند.
۵ اگرچه بین مردم و حکومت هر کشوری نوعی رابطه وجود دارد که سطح فرهنگی آن جامعه را نشان می دهد اما این رابطه همیشه تنگاتنگ نیست. ایران کره شمالی نیست که مردمش به دیکتاتوری خو گرفته باشند یا شاهد نشانه ای از واکنش جامعه مدنی نباشیم. بلکه کشوری است که شکاف مردم و حاکمیت درآن به اوج رسیده است. . واکنش مردم به این اقدام نشانگر سطح توقع بالاتر مردم است که به اقتدار گرایی مقامات حکومت به سادگی دیگر تن نمی دهند.
  ۶ نقش شبکه های اجتماعی در بسیج افکار عمومی بسیار گسترده است و درجوامع دیکتاتوری این نقش بازهم گسترده تر است که در این ماجرا نیز به روشنی نقش رسانه های اجتماعی در شکل دادن به اعتراض افکار عمومی برجسته بود. 
۷ این حادثه نشان داد ایران از زمینه اجتماعی اعتراضات بالایی برخوردار است و شدت انزجار از حکومت به گونه ای است که امکان یک انفجار اجتماعی دیگر در آینده دور از انتظار نیست.
به این گفتگو می توانید از طریق لینک زیر گوش دهید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)