ما جمعی از دانشجویان متحد علامه طباطبایی در سالگرد قتل “مهسا امینی” به دست مأموران پلیس امنیت اخلاقی، بدین‌وسیله حمایت خود را از تحرکات اعتراضیِ ملت ایران در جهت تأمین حقوق و مطالبات خود اعلام داشته و خود را جزئی از این «جنبش اصیل مردمی» می‌دانیم.

جنبشی که ریشه‌های آن را در اعتراضات ادواری سال‌های قبل نیز می‌توان دید. اعتراضاتی که به باور ما در واکنش به سیاست‌های سال‌ها و دهه‌های گذشته شکل گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اشتباه و مدیریت نادرست که با هدر دادن فرصت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مادی و زیست محیطی ملت ایران، منجر به تضعیف روزافزون طبقۀ متوسط، طرد و به حاشیه راندن طبقۀ فرودست، افزایش شکاف طبقاتی و در یک کلام کاهش شدید سطح رفاه عمومی شده است.

 مسدود کردن دموکراسی در جامعه به اشکال گوناگون، که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: نادیده‌انگاشتن آرای واقعی ملت ایران در انتخابات و تشکیل دولت‌های یک‌دست که نمایانگر جامعه ایران نیستند، حذف یا فلج‌کردن نهادهای دموکراتیک مانند احزاب سیاسی و رسانه‌های مستقل، زیر پا گذاشتن آزادی بیان و سرکوب شدید اعتراضات و مطالبات عمومی.

نقض مکرر حقوق بشر و اقلیت ها، شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی از فرشته علیزاده تا جواد روحی، اعدام هایی که از دهه ۶۰ تا به اکنون ادامه داشته، تخریب قبور و دست‌درازی به اموال اقلیت‌ها، تلاش‌های بی‌وقفه برای تفرقه‌افکنی میان قومیت‌های این مرز و بوم.

تخریب بنیان‌های علمی کشور با ارجحیت دادن «مقام» نسبت به «دانش»، اخراج اساتید شایسته و متخصص و تبدیل کانون‌های علمی به‌ پایگاه‌های ترویج ایدئولوژی حکومت؛ همچنین فراری دادن نخبگان از کشور اعم از اساتید و دانشجویان مستعد که ایران را از رقابت علمی با دیگر کشورها بازداشته است.

نادیده‌گرفتن تکثر جامعهٔ ایران و اتخاذ تصمیماتی که با رویای موهوم دستیابی به جامعه‌ یک‌دست، منجر به تبعیض سازمان‌یافته در سطوح جنسیتی، قومیتی، عقیدتی، سیاسی و فرهنگی شده است.لازم به ذکر است، جنبش اعتراضی امروز ملت ایران ذاتاً با قوم‌گرایی و امت‌گرایی مغایرت دارد، خواستار آزادی است و دموکراسی و چندصدایی را ارج می‌نهد، لذا برائت آن از هرگونه تفکر ایدئولوژیک و تجزیه‌طلبانه مسلم است.

ما، دانشجویان متحد دانشگاه علامه، همراهی خود را با ملت ایران در این مبارزه مدنی برای دستیابی به آینده‌ای بهتر اعلام داشته و باور داریم که تنها استمرار و مقاومت تمامی اقشار جامعه ایران، می‌تواند دیوار پلید استبداد را ویران کرده و قصر بلند آزادی را بنا کند؛ ازاین‌رو تمامی دانشجویان و دانش‌آموزان بیدار و متفکر این دانشگاه و تمامی دانشگاه‌ها و مدارس کشور را دعوت میکنیم که به مناسبت سالگرد قتل “مهسا امینی” و سالها پایمال شدن حقوق مردم ایران، در بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس با پوشیدن لباس سیاه در محیط‌های آموزشی، از سویی به “مهسا امینی” که نامش رمز آزادی ما شد و دیگر کشته‌شدگان راه آزادی، ادای دین کنند و از سوی دیگر، جریان اعتراضات را در کنار دیگر اقشار جامعه ادامه دهند. اقدامی که بی‌شک انجام‌گرفتنش، میتواند بار دیگر بر پیوند عمیق میان قشر آکادمیک و مردم ایران تاکید کرده، اتحاد دانشجویان و ملت ایران را به رخ دستگاه استبداد کشیده و شاهراه آزادی را هموارتر از گذشته کند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)