تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره دلایل و ریشه های همسویی سلطنت طلبان ایرانی با نئوفاشیستها در یورش به کنگره امریکا در ۶ ژانویه. آیا این یک رخدادی زودگذر و موردی بوده و یا نشان از همراهی عمیق و راهبردی مونارشیستها با ترامپیستها دارد
 
                           
      
 
 
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)