حذف سرانه درمان هفت دهک میانی و کم درآمد شوک به اقشار کم‌درآمد

سازمان بیمه سلامت حکومت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از روز شنبه ۱۶ آذر ماه به شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۵۰ هزار نفر از این تعداد جزء ۴ دهک میانی و ۶۲ هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند. با این امر سرانه درمان هفت دهک میانی و کم‌درآمد حذف می‌شود. امری که طبقه فرودست و متوسط جامعه را با یک شوک جدی بعد از گرانی بنزین روبرو می‌کند.

با وجود اینکه طبق قانون حکومت ولایت فقیه دولت موظف است هزینه‌های درمان بیمارانی که دارای دفترچه بیمه‌های سلامت را تامین کند اما حذف سرانه درمان هفت دهک میانی و کم درآمد بر روی اقشار ضعیف و طبقه کارگری اثر مخرب گذاشته و امر درمان آنها را با مشکل جدی روبرو می‌کند.

کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار کم‌درآمد قربانیان اصلی این طرح خواهند بود چرا که این اقشار باید بخش اعظمی از هزینه‌های خود را از جیب بپردازد؛ چراکه دفترچه بیمه سلامت تنها تا سقف هزینه‌های بیمه پایه پرداخت را متقبل می‌شود. شایان ذکر است این اقشار قادر به درمان در بیمارستانهای خصوصی نیز نخواهند بود چون این بیمارستانها به دلیل عدم استطاعت مالی اقشار ضعیف جامعه از پذیرش آنها سر باز می‌زنند. حال شرط پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان به این اقشار تحمیل شده است.

حال سوالی که پیش می‌آید اینست که چرا سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر از پس از اجرای «طرح تحول نظام سلامت» سربه فلک گذاشت و به جای ۵ درصد از حقوق و دستمزد در برخی موارد بیش از  ۱۰۰ درصد از آن را به چاه ویل طرح تحول سلامت ریخت؟ چرا دفترچه بیمه‌‌های سلامت که قرار بود کارت عبور دهک‌های آسیب‌پذیر فاقد دفترچه بیمه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی باشند، چنین بی‌اعتبار شده‌اند؟

کاهش حمایت معیشتی ۲۰ میلیون نفر همزمان با حذف سرانه هفت دهک جامعه

وزارت بهداشت حکومت با راه‌اندازی طرح بیمه اجباری سلامت و فشار وارد کردن برای برگزاری آزمون وسع می‌خواهد از دامنه افرادی که هزینه‌های درمان آنها را صرفا در مراکز درمانی دولتی می‌پردازد، بکاهد. این در حالیست که بعد از گرانی بنزین بیش از ۲۰ میلیون نفر از حمایت معیشتی حکومت محروم شده‌اند و همزمان حکومت در نظر دارد سرانه درمان بخشی از دارندگان دفترچه بیمه‌‌‌های سلامت را کم یا حذف کند.

پول یارانه در جیب سهم درمان ریخته می‌شود

سازمان بیمه سلامت با هدایت وزارت بهداشت حکومت، دفترچه بیمه حدود ۱۲۰ هزار نفر را از روز ۱۶ آذر تنها با شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می‌کند؛ ۱۲۰هزار نفر در این طرح که هفت دهک جامعه را شامل می‌شوند، از این پس باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرانه درمان خود را پرداخت کنند؛ که مبلغی می‌شود بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بابت هریک از اعضای خانواده. یعنی برابر با یارانه‌ای که به این افراد تعلق می‌گرفت. به عبارت دیگر حکومت پول پرداختی یارانه را یکجا بابت بیمه از جیب این خانوارها بیرون می‌کشد.

به عنوان مثال با فرض محاسبه ۵۰ هزار تومان، خانوار سه نفره باید ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان و خانوار ۵نفره ۳میلیون تومان سالانه به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند. این امر به مانند شوک و شبیخون دوم بعد از گرانی بنزین، به اقشار کم‌درآمد خواهد بود.

رقم بودجه طرح تحول نظام سلامت

 با انتشار ارقام بودجه ۹۹ ابعاد بیشتری از این تصمیم وزارت بهداشت، روشن می‌شود. سال گذشته سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که از بابت میزان بودجه‌ای که در سال ۹۸ برای طرح تحول نظام سلامت اختصاص داده شده ناراضی است و نمی‌تواند کسری منابع آن را جبران کند. این در حالی است که بودجه سال ۹۸ طرح تحول نظام سلامت حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است. اما با وجود افزایش ۱۵درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۹ سرانه هفت دهک میانی حذف می‌شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)