سرانجام پرده از زوایای پنهان دیدار تلخ موسوی با خامنه‌ای برداشته شد، روال آغاز و پایان کودتا در حالی‌ از طرف بی‌ بی‌ سی‌ جمع بندی و گزارش میشود که چند روزی تا نمایش انتخابات باقی‌ نمانده ،اردشیر امیر ارجمند هم به ناگفته‌هایی‌ پرداخت که تاکنون در مورد آنها سکوت کرده بود!اردشیر ارجمند می‌گوید شمارش آرا ۲ روز قبل از رای گیری آغاز شده بود!

دریغ و درد که با احساسات پاک ملت ایران چه کردند…

در ویدئو منتشر شده شواهد متقنی از افزایش ۸ میلیون رای تقلبی به نفع احمدی نژاد ارائه میشود ،باید منتظر بود و دید رژیم و خامنه‌ای چه پاسخی به این مستند دارند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)