داستان شب به روز شد در این برنامه پاکسیما مجوزی که کتاب تازه اش “او شب ها می آید” به تازگی منتشر شده است یکی از قصه های این مجموعه بنام فراموشی  را برای ما میخواند  کارگردان داستان شب ژرژ چهاربخش می باشد.

پاکسیما مجوزی نویسنده و روزنامه نگار سرشناس ایرانی دکترای جامعه شناسی ادبیات دارد و اثار متنوعی از او به چاپ رسیده است.روی دیگرسکه صادق هدایت و هفت سال در هند به همرا سه مجموعه داستان کارنامه درخشانی را برای پاکسیما رقم زده است.

داستان شب در رادیو پویا

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)