امکان ندارد برای مدتی گفتارها،‌ اظهارنظرها و سخنرانی‌های فرماندهان عالیرتبه سپاه پاسداران را دنبال کنیم و متوجه نوعی زوال قوای دماغی در بین این افراد نشویم. البته همه می‌دانیم که سوابق این عالیجنابان از نظر درسی و در مقاطعی که در مدارس و دبیرستان‌ها مشغول تحصیل بودند چگونه است و اینکه عموما پیش از به پایان رساندن مقطع متوسطه مجبور بودند تحصیل را به بهانه‌های مختلف ترک کنند. برای همین هم می‌توان مدعی بود که از همان آغاز نوعی کینه و یا مشکل روحی در برابر علوم جدید در بین آنها شکل گرفته بود که خود را اکنون در اشکال مختلف و حتی متعارضی بروز می‌دهد. اما گفته‌های سردار سلامی، سردار پاسدار رضایی و برخی دیگر از فرماندهان عالیرتبه سپاه از جنس ضعف بنیه علمی نیست بلکه شواهدی از زوال عقل و پریشانگویی دماغی را نشان می‌دهد. سخنانی مانند «ما فرمول غلبه بر کرونا را پیدا کرده‌ایم» و یا «رهیافت و رویکردهایی که می‌تواند بدون اینکه ما به واکسن برسیم شیب ابتلا را در مسیر نزولی قرار دهد، پیدا شده» فقط از کیفیت ذهنی قابل تراوش است که قبلا مدعی ابداع یک آنتن مخابراتی شده بود که می‌توانست ویروس کرونا را از فاصله صد متری رهگیری کند. چنین ذهن‌هایی البته در همه جای جهان به فراوانی یافت می‌شوند، اما کمتر جایی می‌توان سراغ گرفت که چنین ذهن‌هایی فرماندهان استفاده از سلاح‌های مرگباری باشند که نمونه‌ای از آن را در شلیک به هواپیمای مسافربری شاهد بودیم. از این زاویه است که با هیچ خوانشی از چنین حوادث ناگواری، آنها را نمی‌توان محصول «خطای انسانی» دانست، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت حاکی از نقایص سیستمی است که در رده‌های مختلف سازمانی در فرماندهی مهمترین نیروی نظامی کشور وجود دارد و برای هر فرد عادی قابل مشاهده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)