در چنین روزی ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ ویدا موحد با شالی بسته‌شده بر چوبی در دست، روی سکویی در مقابل یک شیرینی‌فروشی در خیابان انقلاب تهران ایستاد.

او بعد از مدت کوتاهی دستگیر شد و در روزهای پس از آن زنان دیگری در شهرهای مختلف حرکت مشابهی انجام دادند و مجموعه اعتراضاتی علیه حجاب اجباری با عنوان “دختران خیابان انقلاب” شکل گرفت.

این اقدامات با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ همزمان و موجب شد که اهمیت سیاسی مساله آزادی زنان از منظری جدید مورد توجه قرار گیرد.

 

خیابان انقلاب

 

 

همبستگی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)