کدام کار انجام شود تا هم اصلاحات شود هم انقلاب؟!
برخی مردم را از انقلاب را می ترسانند.
می گویند: یک بار انقلاب شد برای هفت پشت مان کافی ست!
شاه رفت، فقیه آمد؛ سایه ی خدا رفت جانشین خدا روی زمین آمد؛ سلطنت شاهنشاهی برچیده شد،سلطنت فقیه و حکومت روحانیان سلطه پیدا کرد!
برخی نیز بر طبل حکومت کامل سپاهیان می کوبند، و در فکر تصاحب پست ریاست جمهوری و تکمیل شدن  پازل قدرت هستند! می گویند: قدرت که یک دست باشد می شود کاری کرد!!
درکشوری که دارای ثروت عظیم نفت است،مردم ما صدقه بگیرحکومت شده اند! و با یک باران معمولی در مرکز نفت، فاضلاب تا درون اتاق خواب ها هم می رود!
و از سوی دیگر درهمین نظام-که هر وقت پیچ رادیو و تلویزیونش را
بازکنی موعظه و اخلاقیات و آیه و حدیث می شنوی-کسانی هستند که می توانند خانه های ۶۰۰میلیارد تومانی بخرند و در خانه هایی زندگی کنند که مزیت آن همسایگان مذهبی است و با متری ۱۲۰میلیون تومان فروخته می شود!
چه کنیم تا هم انقلاب بشود و هم انقلاب نشود؟!
و چه کنیم اصلاحات در فکر و عمل ریشه دار شود، و یک گام پیش، دو گام پس نشود!
و یک مشت ابن الوقت مذبذب -که هر را در مدارشان نباشد،آن را حذف می کنند-سلطه پیدا نکنند؟ و فاشیست های قدیم،[برای ماندن] رگ اصلاح گرایی شان ورم نکند و در مورد حجاب تز ندهند!!
خودمان را گول نزنیم،انقلاب۵۷ با اصل ولایت فقیه کژ و کج بالا رفت، ساختمانی که ساخته شده قابل سکونت نیست. ماله کشیدن دائمی(کاری که اصلاحات طلبان حکومتی می کنند) کارسازنیست.
و با مردمی که صدقه بگیر حاکمیت شده اند، هر شورشی کور است!
فقر و نداری، عقل و تدبیر را کم می کند!
وظیفه ی باصطلاح روشنفکران و اندیشمندان و عاقلان است که در تهییج و تهذیب و تربیت افکار عمومی کاری کنند!
راه حلی(فوری و ضروری و پایه) که با آن هم اصلاحات به سرعت آغاز شود و هم انقلاب شود و هم انقلاب نشود، خروج از ولایت فقیه است!
اتفاق و اتحاد و یک زبان شدن در حذف اصل ولایت فقیه و موارد مرتبط با آن، هم انقلاب است هم اصلاحات!
و تمامی مخالفین خارج از کشور (باصطلاح اپوزیسیون)و همه ی منتقدین، و باصطلاح اصلاح طلبان داخلی، باید متفق و متحد فقط آن را نشانه روند!
هر نوع راه حلی(مثل ورود حداکثری به انتخابات) و یا گفتمان های  ملانقطی (مثل مناظره ها)،که اشاره ای به ولایت فقیه نشود، شارلاتانیزم و فریب است.
شانزدهم آذرنودونه
محمد شوری(روزنامه نگار و نویسنده)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)