تصاویر «زنان شورای رهبری» مجاهدین خلق، منتخب مریم رجوی، با پوشش چادر«سپید» بسا تأمل برانگیز است، زیرا پرسش این است که مراسمی که این زنان در آن شرکت کرده بودند، چه مراسمی و کجا بوده است؟ نمی توان استدلال کرد که این زنان بهنگام رفتن به زیارت کربلا و یا نجف از چادر سفید استفاده کرده اند، زیرا پیش از این، تمامی زنان و از جمله مریم رجوی همواره با لباس فرم نظامی «ارتش آزادیبخش» به این اماکن مذهبی درعراق می رفتند و عکسها و ویدئوها در یوتیوپ موجود است. دوم اینکه چهره های شاد و خندان و آرایش کرده زنان شورای رهبری در این عکسها، اساساً به مقولهٔ زیارت حرمین امامان شیعه هیچگونه تناسب و شباهتی ندارد.»

تصاویری از زنان ارشد شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق بدست من رسیده است، این نخستین بار است که زنان شورای رهبری در لباس فرم نظامی موسوم به (ارتش آزادیبخش) بصورت بی حجاب دیده می شوند. از سویی دیگر و بسا عجیب تر، عکس هایی از زنان شورای رهبری، پیچیده در چادرهای «سپید» می باشد. در تشکیلات مجاهدین این شعار بصورت کانالیزه شده بویژه در میان زنان مجاهد و در باره «انقلاب ایدئولوژیک» مریم جوی سرداده میشد:«همچون خودش(مریم رجوی) سپید سپید سپید». یعنی همه زنان، باید پا در جای پای مریم رجوی بگذارند.

ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)