بیاید درباره سکس حرف بزنیم

یا به طور خاص درباره مهم‌ترین قسمت آن یعنی «رضایت»

شاید خیلی کلمه تحریک کننده‌ای نباشد، اما بدون رضایت، سکسی هم وجود نخواهد داشت، چون بدون رضایت دیگر اسمش سکس نیست بلکه خیلی جدی آزار جنسی، تعرض و تجاوز است که خیلی هم اتفاق می‌افتد، اما اگر همه افراد شرکت‌کننده در سکس مفهوم رضایت را درک کنند، این اتفاق‌ها قابل پیشگیری است.

رضایت، یک جور قرارداد است که قبل و یا در طول سکس بین افراد شرکت‌کننده در آن رابطه بسته می‌شود، و این رضایت باید بدون ترس، احساس گناه و هرگونه فشار دیگری باشد. هرکس باید بداند که دارد به چی رضایت می‌دهد و رضایت دادن به چیزی یا یک بار رضایت دادن، به معنی رضایت همیشگی یا رضایت به همه چیز نیست. رضایت همیشه قابل پس گرفتن است و اگر تصمیم خودتون را عوض کنید، دیگر رضایتی در کار نخواهد بود.

رضایت به معنی امضای یک فرم رسمی قبل از برقراری رابطه‌ جنسی نیست، فقط کافی و  لازم است با شریک یا شرکای جنسی خودمان روراست باشیم و به بازخوردهایشان توجه داشته باشیم.

هرکس، هر زمانی حق «نه» گفتن دارد و لزوماً عنوان نکردن «نه» به معنی «بله» گفتن و موافقت نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)