تظاهرات بر علیه تصمیمات دولت اردوغان در تغییر بافت شهر استانبول و خشونت پلیس بر علیه تظاهرات کنندگان.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)