پیشگفتار

برای شناخت هرچه عمیق تر «جنبش زن، زندگی آزادی-ژینا» که نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات مردم و بویژه زنان میهن ماست، بررسی های بسیاری توسط فیلسوفان، جامعه شناسان، و تحلیلگرانِ دست اندر کار مبارزه ی سیاسی اجتماعی، با دیدگاه های مختلف و نتیجه گیری های گاه متفاوت، عرضه شده است. هنوز اما جای ارائه ی تحقیق های نظری و میدانی بیشتر و روشنگرانه تر باقی است. اگر هدف ما از شناخت، ایجاد توانایی برای تغییر و تحول وضعیت نامطلوب به مطلوب باشد۱، باید گفت تلاش بیشتری برای درک سازماندهی جنبش انقلابی پیش رو نیاز است.

بحث ها در بخش مهمی از نیروهای چپ هنوز هم حول بی نتیجه بودن «جنبش های خودجوش شبکه ای» و تاکید بر تشکل های شناخته شده ی سنتی دور می زند. نوشته ی حاضر در صدد است با ارائه ی برخی نکات در مورد نحوه ی سازمانیابی در جنبش های خودجوش شبکه ای، و روشنگری پیرامون برخی ویژگی های پیچیده ی «جنبش زن، زندگی، آزادی-ژینا»  زاویه ی تازه ای را در این بحث ها بگشاید. اگر تصور کنیم که در آینده نیز با ادامه ی همین جنبش یا پدیدار شدن انواع تازه ای از جنبش های خودجوش شبکه ای روبرو باشیم، به اهمیت پرداختن به آن بیشتر توجه خواهیم کرد.

این نکته را نیز باید اضافه کنم که در مورد چیستی جنبش ژینا و خودجوش بودن و خود رهبری آن٬ چه در کشور ما و چه در سطح جهان، دیدگاه های بسیار متفاوت و متضادی ارائه شده است. این متن بر اساس دیدگاه برآمده از تجربه ای نوشته شده که برای اولین بار در تحقیق میدانی در جریان جنبش سبز – یعنی نخستین جنبش شبکه ای در کشورمان و منطقه – بدست آورده ام. آن تجربه و بررسی به من نشان داد که جنبش های دی ماه، آبان ماه و جنبش زن، زندگی، آزادی – ژینا را از این زاویه ببینم و مطالعات خود را در این زمینه گسترش دهم، چرا که به نظر می رسد، سازماندهی نیروهای سیاسی چپ برای اثرگذاری هرچه بیشتر بر اینگونه جنبش ها نیازمند تحول است۲.

در تهیه ی این نوشته از همکاری برخی دوستان برخوردار شدم که در جمع آوری مطالب و به چالش کشیدن نظرات گاه متضاد، مرا همراهی کردند، و با بازخوانی متن و نقد و راهنمایی های سودمند به ارتقای کیفی آن کمک نمودند. سپاسگزار مساعدت شان هستم.

از آنجا که قصدم بازکردن دریچهٔ تازه ای در بررسی جنبش است، استنادات زیادی را در زیرنویس ها آورده ام. رجوع به آن‌ها به درک بهتر و عمیق تر موضوع کمک می کند. مطالبی تکمیلی را هم در کادر جداگانه ارائه کرده ام تا استقلال این بیش گویی ها را از بحث رعایت کنم. خوشحال خواهم شد با نظرات تان مرا در پیگیری عمیق تر این بررسی ها مساعدت کنید.

نوشته ی: احمد جواهریان – اختصاصی اندیشه نو

۲۳ آوریل ۲۰۲۳

برای خواندن کامل کتاب به لینک زیر مراجعه نمائید.

https://57f477.p3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/04/کتاب-جنبش-زن،-زندگی،-آزادی-۱.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)