گزارشی که ملاحظه می‌کنید، همراه با کروکی درونی زندان مرکزی کرج ، توسط یک منبع مطلع ، برای کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ارسال شده است.

این گزارش که با مجموعه ای از کروکی ها و نقشه ها همراه است که آن را بصورت کامل مستند می‌کند.

برای اولین بار منتشر میشود کروکی درونی زندان مرکزی کرج - گزارشی مستند از این زندان جهنمی

برای اولین بار منتشر میشود کروکی درونی زندان مرکزی کرج – گزارشی مستند از این زندان جهنمی

درباره ندامتگاه مرکزی کرج:‌

ندامتگاه مرکزی کرج در اصل یکی ازسالن های زندان قزلحصار است. بعد از اینکه کرج استان شد، این قسمت جدا شد و به جرایم اجتماعی در استان البرز اختصاص یافت. هنوز از این قسمت به زندان قزلحصار راه دارد و نیروهای گارد از این قسمت رفت و آمد می کنند و برای شورش های احتمالی از این قسمت امکان تبادل نیرو وجود دارد.

آمار زندانیان

در فصل های سرد سال آمار زندانیان در زندان مرکزی کرج تا ۱۰ هزار نفر هم میرسد. به این دلیل که بسیاری از معتادان برای در امان ماندن از سرما، وارد زندان میشوند ولی در فصل های گرم سال، تعداد زندانیان به حدود ۷ هزار نفر در زندان حضور دارند.

اتاقهایی تقریبا ۱۵ الی ۲۰ متری با گنجایش ۴۰ تا ۶۰ نفره است. بدلیل کمبود جا، عده‌ای از زندانیان دو نفره روی یک تخت می‌خوابند. بسیاری از زندانیان مجبورند در راهرو و تا کنار سرویس بهداشتی بخوابند و روز را در هواخوری زندان سپری کنند.

خرید و فروش و قاچاق در زندان

هر تخت بین ۵۰۰ هزار تا ۲میلیون تومان توسط وکیل بند خرید و فروش میشود. البته افسر شیفت سالن و سایر مأموران زندان هم در این معامله، نقش پررنگی دارند و پولهای کلان به جیب می زنند.

مواد مخدر بصورت سیستماتیک توسط کارمندان و ماموران زندان وارد سالن شده و با نظارت وکیل بند توسط شخص سوم با ۱۰ برابر قیمت بیرون، به زندانیان معتاد فروخته می‌شود.

وکیل بند هر سالن بازوی اجرایی تمامی درگیری ها، خرید و فروش مواد، حذف فیزیکی زندانیان و یا بایکوت کردن زندانیان معترض است. حتی ورود سیم کارت و موبایل هم توسط مأموران و زیر نظر رئیس زندان انجام میگیرد و هر چند وقت یکبار خود کادر و گارد زندان با حمله به داخل سالنها همه موبایلها را گرفته و دوباره بعد از کمیاب شدن موبایل و مواد، توسط کادر زندان به قیمت بالاتر به فروش میرسد.

توزیع متادون توسط بهداری و پزشک هر روز صبح انجام میگیرد و متادون باعث میشود زندانیان دچار افسردگی، بیحالی و سستی شدید شوند. اگر متادون صبح روز بعد قطع شود، شدیدا دچار خماری شده و مجبورند برای درد نکشیدن دست به هر کاری بزنند تا مواد مخدر رایگان دریافت کنند.

برای ماموران و کارمندان زندان بهترین و با ارزش ترین شیفت کاری شب است که براحتی در معاملات مواد و گوشی و … میتوانند سود خوبی داشته باشند.

وضعیت بهداشت و درمان

زندانیان از نظر بهداشت شدیدا دچار مشکل هستند و انواع و اقسام بیماریهای پوستی و عفونتی بین زندانیان وجود دارد. این زندانیان از حداقلهای درمانی و پزشکی برای رسیدگی به بیماری‌هایشان محروم هستند.

آغاز اعدام های جمعی در ندامتگاه مرکزی کرج:‌

تا قبل از سال ۹۵، اعدام های ندامتگاه مرکزی کرج به زندان قزلحصار فرستاده میشد. اما بعد از شورش بزرگی که داخل زندان قزلحصار اتفاق افتاد و بدلیل اینکه اعدام ها روند رو به افزایشی داشت، داخل خود ندامتگاه سکوی اعدام جمعی درست کردند و در همان محل، اعدام ها را انجام می دهند.

بعد از ۶ شهریور ماه سال ۹۵ که ۱۲ زندانی را بصورت جمعی اعدام کردند و خبرها و فیلمهای آن به بیرون راه پیدا کرد، تمامی کادر مدیریت و حفاظت تعویض شدند و قوانین سختگیرانه ای به مورد اجرا گذاشته شد.

کروکی درونی زندان مرکزی کرج

 کروکی درونی زندان مرکزی کرج
کروکی درونی زندان مرکزی کرج
سالن مجردی (‌انفرادی):

سالن مجردی ( انفرادی) که به آن سالن ۱۲ هم میگویند، برای شکنجه و نگهداری زندانیان قبل از اعدام و تنبیه مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلحه خانه و ادوات ضدشورش:‌

قسمت اسلحه خانه و ادوات ضدشورش همیشه نگهبان ثابت دارد و محافظت شده است و توسط برج دیدبانی که در شمال غرب زندان وجود دارد، رصد میشود.

ورود به این محدوده، کنترل شده است. از آنجایی که سقف بتونی دارد و امنیت قوی تر دارد، اسلحه خانه است.

البته اسلحه خانه اصلی را خارج از محوطه قرار داده اند برای اینکه در زمان شورش دسترسی زندانی ها به سلاح وجود نداشته باشد.

پارکینگ مهمانان: 

پارکینگ مهمانان کمی عقب تر از پارکینگ مدیران زندان در قسمت خاکی قرار دارد.

 کروکی درونی زندان مرکزی کرج
قسمت ورودی ملاقات زندان مرکزی کرج – عکس هوایی
دربهای برقی:‌

۲ درب برقی یکی بعد از زیر هشت، و یکی قبل از ورود به راهروی اصلی وجود دارد.

زیر هشت:‌

در اصطلاح خود زندانیان زیر هشت افسر نگهبانی مربوط به زندانی ها است. در اصل انتظامات است که مستقیم با زندانی ها ارتباط دارد.

در زیر هشت یک دستگاه XR وجود دارد، قبل از درب برقی شماره ۱ که نظارت به عهده افسر زیر هشت است. درب امنیتی شماره ۱دقیقا بعد از زیر هشت است، یعنی قبل از عبور از درب برقی۱، باید از دستگاه XR عبور بشود.

در طبقه بالای زیر هشت هم اتاق های حفاظت برای کنترل ورود و خروجی وجود دارد. کارهای اجرایی برای XR در طبقه بالای زیر هشت است و طوری است که از راهروی بالا هم افسرنگهبانی و هم دستگاه قابل دیدن و کنترل است. در زیر هشت هم ادوات ضدشورش موجود است.  

اتاق حفاظت:‌

اتاق حفاظت که در نقشه مشخص است اتاق ریاست و اداری و اصلی است.

مسیر خودرو و پیاده:‌

از جاده اصلی قزلحصار که به سمت ندامتگاه مرکزی کرج، مسیر خودرو و مسیر پیاده تا جلوی درب اصلی مشترک است. در قسمت درب اصلی برای خودرو چال تعبیه شده است تا زیر ماشین های ورودی و خروجی ( ماشین های حمل زباله و بهداشتی وخوراکی) بازرسی شوند.

قسمت ورودی محوطه  زندان:

وقتی وارد محوطه بعد از دیوار بتونی و نگهبان میشوید، روبرو یک درب بزرگ است که چال بازرسی دارد. دست راست درب نفر و دست چپ یک اتاقک کوچک و پنجره آهنی که یک سرباز داخل آن است که موبایل و اسلحه و لوازم ورود کننده ها را نگهداری می کند و یک شماره کمد به آنها میدهد تا موقع خروج وسایل را پس بگیرند.

ساختمان انتظار ملاقات شوندگان:

کارهای اداری برای وام و نام های آزادی و اجرای احکام و ملاقات حضوری و اداری کارکنان در ساختمان انتظار مقالات شوندگان است. طبقه پایین سالن انتظار و طبقه بالا کارهای اداری است.  

قسمت های انتهایی زندان :‌

قسمت های انتهایی زندان دور از دسترس است و امکان ورود به این قسمت‌ها غیرممکن است. این قسمت ها مربوط به نگهداری زندانیان پیش از اعدام و اجرای احکام است.

این قسمت به زندان قزلحصار وصل است ولی فقط برای مواقع ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته تا قبل از اینکه داخل خود ندامتگاه سکوهای دار گروهی ساخته بشود، زندانی های اعدامی را از این قسمت انتهایی برای اجرای حکم اعدام به قزلحصار میبردند.

کروکی درونی زندان مرکزی کرج
منطقه زندان قزلحصار و مرکزی کرج – عکس هوایی
سالن بهداری:‌

سالن آبی رنگ کنار بهداری جزو ساختمان بهداری است. کنار آشپرخانه محوطه هواخوری است.

هواخوری:‌

در قسمت هواخوری خط کشی زمین والیبال مشخص است.

بند جوانان:‌

جوانان در دو بند نگهداری میشوند. بند ۵، بند خاص اعتیاد و جرایم حمل و نگهداری مواد است. در بند ۹ سایر جوانان را نگهداری می کنند.

شکنجه در زندان:

شکنجه در زندان بیشتر بر عهده حفاظت زندان است. این نفرات خیلی در دسترس نیستند و بیشتر در سایه قرار دارند که دیده و شناخته نشوند.

تماس زندانیان:‌

محل تماس زندانیان داخل هر سالن است. تا سال ۹۵ زندانیان میتوانستند به هر شماره ای که بخواهند تماس بگیرند، از بعد از سال ۹۵ و آمدن حفاظت جدید، فقط به سه شماره که از قبل در کارتشان باشد، میتوانند زنگ بزنند.

اعدام های جمعی:

در بین ۱۱ نفری که در تاریخ ۶ شهریور ۹۵ در زندان مرکزی کرج بصورت گروهی اعدام کردند، ۲زندانی دیگر هم اعدام شدند که هیچوقت اسامی آنها اعلام نشد. زیرا آنها را از جای دیگری آورده بودند و این اعدام گروهی را شکل دادند که اعدام این دو زندانی را مخفی نگه دارند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی را هم که زیر شکنجه در زندان رجایی شهر و یا قزلحصار و یا خود ندامتگاه، می‌کشتند،  بعنوان اعدامی اعلام می کردند تا به این شکل کشته شدن زندانی زیر شکنجه پنهان بماند.

شکنجه گران:‌

در حال حاضر «کولیوند»‌ در ندامتگاه، شکنجه ها و اعمال خشونت برعلیه زندانی ها را برعهده دارد.

اما تمامی شکنجه گران هر چند وقت یکبار بین زندان های استان جابجا میشوند. به دلیل افشا شدن و مسائل امنیتی، «حاج خادم» در رجایی شهر همه کاره است و شکنجه ها و سرکوب ها را بر عهده دارد. اما هر وقت لازم باشد به ندامتگاه هم می آید. « حاج خادم» خانه اش در فردیس کرج است و همواره یکسری اراذل و اوباش دور و برش هستند.

امضای پای نامه های حفاظت به نام « خزایی»‌ بود ولی هیچوقت دیده نمیشد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

در باره این زندان بیشتر بخوانید:

ندامتگاه کرج کجاست؟ (زندان مرکزی کرج) یکی از زندان‌های بزرگ استان البرز

آب آشامیدنی گل آلود در زندان مرکزی کرج همراه با شیوع انواع بیماریهای انگلی و نگرانی شدید خانواده ها

۶۰۰ زندانی در معرض کرونا و شرایط فجیع بهداشتی در «سوله» زندان مرکزی کرج

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)