گرایش جنسی

سلام به همه

در این نوشته می‌خواهیم درباره گرایش جنسی توضیح دهیم.

گرایش‌جنسی نشان دهنده این است که شما به چه کسی علاقه دارید.

 

بعضی‌ها دگرجنس‌گرا هستند و به افرادی با جنسی متفاوت از خودشان گرایش دارند و بعضی‌ها هم همجنس‌گرا هستند و به همجنس‌‌شان گرایش دارند و هر جایی بین این دو، هم دوجنس‌گرایان که به بیشتر از یک جنس و یا جنسیت گرایش دارند.

اما همه میل جنسی و یا عاطفی و عاشقانه ندارند. داشتن یا نداشتن میل جنسی و یا عاطفی هم هر کدام خودشان یه پیوستارند

بعضی‌ها علاقه دارند که مدام رابطه جنسی داشته باشند یا خودارضایی کنند. بعضی‌ها هم دیر به دیر تمایل جنسی دارند و کم‌جنسگرا (graysexual) هستن

یه سری از افراد هم اصلا میل جنسی ندارند و هیچ‌جنسگرا یا بی‌جنسگرا (asexual) هستند.

پیوستار گرایش‌های جنسی (sexual orientation):

هیچ‌جنسگرا (asexual): شخصیی است که تمایل جنسی را تجربه نمی‌کند.
کم‌جنسگرا (graysexual): شخصی است که تمایل جنسی را به ندرت تجربه می‌کند.
هیچ‌جنسگرای عاطفی (demisexual): شخصی است  که تمایل جنسی رو بدون رابطه عمیق عاطفی تجربه نمی‌کند.
جنسی (sexual): شخصیی است که تمایل جنسی را تجربه می‌کند.

همان طور که گفتیم افرادی که میل جنسی دارند ممکن است به جنس یا جنسیت‌های مختلفی گرایش داشته باشند

دگرجنس‌گرا (hetersexual): فردی است که مطلقاً گرایش جنسی به جنس یا جنسیت دیگر دارد.
دوجنس‌گرا (bisexual): فردی است که گرایش جنسی به ‌بیش از یک جنس یا جنسیت دارد.
هم‌جنس‌گرا (homosexual): فردی است که مطلقاً گرایش جنسی به ‌جنس یا جنسیت مشابه خود دارد.

 

علاوه بر متفاوت بودن میزان و جهت تمایل جنسی، تمایل عاطفی یا عاشقانه هم یک پیوستار دیگه است:

بعضی‌ها تمایلات عاطفی و عاشقانه بیشتری رو تجربه می‌کنند و بعضی‌ها کمتر و کم‌عاطفه‌گرا (grayronmatic) هستند

یه سری از افراد هم اصلا تمایلات عاطفی و عاشقانه رو تجربه نمی‌کنند و هیچ‌عاطفه‌گرا یا بی‌عاطفه‌گرا (aromatic) هستند

پیوستار گرایش‌های عاطفی (romantic orientation):

هیچ‌عاطفه‌گرا (aromatic): شخصی که تجربه گرایش عاطفی نداره.
کم‌عاطفه‌گرا (grayromantic): شخصی که تمایل عاطفی را به ندرت تجربه می‌کنه.
عاطفی (romantic): شخصی که تمایل عاطفی را تجربه می‌کنه

افرادی که میل عاطفی دارن ممکنه به جنس یا جنسیت‌های مختلفی گرایش عاطفی داشته باشن.

دگرعاطفه‌گرا (heteroromantic): کسی که گرایش عاطفی به جنس یا جنسیت دیگر داره.
دوعاطفه‌گرا (biromantic): کسی که گرایش عاطفی به ‌بیش از یک جنس یا جنسیت داره.
هم‌عاطفه‌گرا (homoromantic): کسی که گرایش عاطفی به ‌جنس یا جنسیت مشابه خود داره.

بنابراین گرایش جنسی دو جنبه جنسی و عاطفی دارد که گاهی ممکن است با هم دیگه تطابق نداشته باشند. مثلاً ممکنه یک نفر به لحاظ عاطفی همجنس‌گرا باشد و فقط به هم‌جنسش گرایش‌عاطفی داشته باشد، اما به رابطه جنسی با کسی علاقه نداشته باشد و به لحاظ جنسی هیچ‌جنس‌گرا باشد.

یادتان نرود که سکسوالیته کلاْ سیال است و درک فرد از خودش ممکنه به صورت مداوم تغییر کند. هیچ کس به جز خود شما نمی‌تواند گرایش جنسی‌تان را تعریف کند. اگر کنجکاو هستید که بدانیدگرایش جنسی‌تان رو چگونه تعریف کنید یا با چه کلمه و یا کلماتی برای دیگران توضیحش دهید،

اینکه فرد گرایش جنسی‌‌اش رو چگونه تعریف می‌کند می‌تواند به درکی که از هویت جنسیتی‌اش دارد مربوط باشد، مثلاً همجنسگرا بودن به معنی این است که فرد خودش را زن یا مردی می‌داند که به زن‌ها یا مردهای دیگر گرایش جنسی و عاطفی دارد اما فردی که به بیشتر از یک جنس و یا جنسیت گرایش جنسی و یا عاطفی دارد ممکن است فارغ از جنسیت افراد به آن‌ها گرایش داشته باشد و خودش را هم در دوگانه زن و مرد تعریف نکند.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)