به یاد زنان جان باخته در اعتراضات آبان ۹۸ ، زنانی که رو در روی هیولای ولایت ایستادند.

به یاد زنان جان باخته در اعتراضات آبان ۹۸ زنانی که رو در روی هیولای ولایت ایستادند

در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ با زنان و دختران و مادران شجاعی آشنا شدیم که در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به چهل سال فقر و سرکوب و تبعیض به خیابانها آمدند.

زنانی که از زمان انتشار خبر گرانی بنزین فریاد می کشیدند: «ماشینهایتان را در همینجا در خیابانها خاموش کنید».

زنانی که بی پروا در میدان شلیک گلوله جنگی و گاز اشک آور ماموران جانی خامنه ای، به یاری مجروحان رفتند و خود نیز جان باختند.

زنانی که خود مادر بودند اما برای آینده ای روشن در ایران آزاد برای همه فرزندان این مرز و بوم صدای خود را علیه خامنه ای بلند کردند و فریاد کشیدند؛ «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور».

و دخترکان معصوم و بی گناه که تنها خواستشان داشتن کشوری آزاد بود تا در آن زنان بخاطر جنسیتشان مورد تحقیر و توهین و سرکوب قرار نگیرند.

کشوری که در آن شنیدن صدای زنان در عرصه هنر و موسیقی ممنوع نباشد.

کشوری که در آن زنان بتوانند سرنوشت خویشتن خویش را خود تعیین کنند و در هدایت و مدیریت کشور در سطوح رهبری کننده نقش جدی داشته باشند.

و هزاران آرزوی دیگر.

بی تردید نام این زنان دلاور بر لوح تاریخ مبارزات درخشان ملت ایران ثبت خواهد شد.

ما نیز در کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام؛ یاد زنان جان باخته در اعتراضات آبان ۹۸ را گرامی میداریم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)