دادستانی کل دولت اوکراین، در آستانه اولین سالگرد به موشک بستن مسافرین هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراین توسط سپاه پاسداران اعلام کرده است: “این یک “جنایت عمدی” بوده است و”طرف ایرانی” هنوز ادعا میکند “اشتباه اپراتور” بوده و “تاکنون هیچیک از شواهد و مدارک درخواست‌شده ارسال نشده است؛هنوز نمیدانیم چه کسانی مسئول بوده اند و از هویت و نقش شش نفر دستگیر شده اطلاع نداریمِ و حتی دستگاه متعلق به خدمه اکراینی پرواز۷۵۲ که کار میکرده و یک سند مهم است را تحویل نمیدهند”.

ما مردم همه میدانستیم که این یک جنایت عمدی توسط حکومت اسلامی بود. حزب کمونیست کارگری بلافاصله بعد از این جنایت اعلام کرد که شلیک به هواپیمای اوکراینی با نقشه بالاترین مقامات حکومت و عمدی بوده است. اما اینکه امروز دادستان کل یک کشور نیز این ادعا را رسما تایید میکند، در واقع کیفرخواستی علیه حکومت قاتلان مردم است. با اعلام رسمی عامدانه بودن این جنایت توسط دادستانی اوکراین، جمهوری اسلامی در ردیف نیروهای تروریست هواپیماربا و قاتلین مسافرین هواپیماها قرار میگیرد و باید همانند آنها از جانب همه دولتها و نهادهای بین المللی طرد گردد و به محاکمه کشیده بشود.

ما مردم این کیفرخواست را در سطح بین المللی دنبال خواهیم کرد و به هیچ چیز کمتر از محاکمه آمران و عاملان این جنایت فجیع، بعنوان یک جنایت آشکار علیه بشریت، رضایت نخواهیم داد.

وقتی همین چند هفته پیش معاون وزیر خارجه دولت اوکراین با مقامات جمهوری اسلامی “مذاکره” میکرد، خانواده های قربانیان در مقابل دفتر وزارت خارجه در تهران اعلام کردند “اول محاکمه بعدا مذاکره”؛ اعلام کردند این سانحه نبود، جنایت علیه بشریت بود؛ اعلام کردند گزارشات حکومت اسلامی دروغ است؛ اعلام کردند به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارند؛ اعلام کردند که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران باید اکنون در زندان میبود!

ما خانواده ها و دادخواهان جانباختگان پرواز ۷۵۲، ما خانواده ها و دادخواهان قتل عام آبان ۹۸، ما خانواده های قتل عام دهه شصت، ما خانواده های ۱۵۰۰ جانباخته آبان و جانباختگان دی ۹۶ و خرداد ۹۸، ما اکثریت مردم ایران که با ظرفیت جنایت و رذالت این حکومت آشنایی کافی داریم، تردیدی در عمدی بودن این جنایت نداشتیم و اعلام میکنیم که تا به زیر کشیدن حکومت قاتل مردم و محاکمه قاتلان ۱۷۶ انسان بیگناه پرواز ۷۵۲ اوکراین و هزاران جنایت دیگر، کوتاه نخواهیم آمد.

با جنایت سرنگونی عامدانهپرواز اوکراین، مردم جهان بیش از پیش با ظرفیت جنایتکارانه حکومت اسلامی و بالاترین مقاماتش آشنا میشوند و بیش از پیش پی میبرند که این حکومت با ۸۰ میلیون مردم ایران چه کرده است و چقدر خون و کثافت و لجن به جامعه پاشیده است. پیام ما به شما مردم جهان، این است که فعالانه از مبارزه مردم ایران برای رهایی از شر این حکومت حمایت کنید و همراه با ما از دولتها بخواهید که خواهان محاکمه مسببین اصلی این جنایت و سایر جنایات عظیم جمهوری اسلامی بشوند. جمهوری اسلامی را بایکوت کنند و از کلیه نهادهای بین المللی، از نهادهای سیاسی، فرهنگی و هنری و ورزشی جهانی بیرون بیندازندتا ما کار این حکومت را یکسره کنیم تا نه تنها مردم ایرن، بلکه مردم منطقه و جهان را از لوث یکی از از جانی ترین حکومتهای تاریخ جهان پاک کنیم.

جمهوری اسلامی نابود باید گردد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)