صدای بازداشت شدگان و کشته شدگان
و صدای دادخواهی خانواده ی اعتراضات آبانماه باشیم.

برگزار کننده؛ کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمیته بین المللی علیه اعدام

آلمان؛
فرانکفورت ۱۴ نوامبر ساعت ۱۶
کلن ۱۴ نوامبر ساعت ۱۶

کانادا ،
تورنتو، شنبه ۱۴ نوامبر ساعت ۱۳
مکان: پلازای ایرانیان

هلند، شنبه ۱۴ نوامبر ساعت ۱۴
دنهاخ، روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران
خرونینگن، مرکز شهر
لیمبورخ، سویک هایزن
دن هلدر،دوخرس هوک

آمریکا، واشنگتن دی سی

سوئد، استکهلم سرگل ستوری
شنبه ۱۴ نوامبر ساعت ۱۴

مالمو (سوئد) ، میدان ترینگلTriangel اول Gågatan
شنبه ۱۴ نوامبر ساعت یک بعدازظهر
حسن صالحی- ۰۷۰۳۱۷۱۱۰۲
شهاب بهرامی- ۰۷۳۹۸۰۹۳۳۹

گوتنبرگ، شنبه ۴ نوامبر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)