.*کاشکی…!

کاشکی    در  کشور   ما     ، خطّ   و    خط بازی نبود
این   همه     خود  محوری       همراه      تکتازی نبود

متّهم    کردن   ،   جسارت   ،   افترا    ،    تهمت زدن
گربه رقصاندن     ،    اهانت  ،  فحش   ،  غمّازی نبود

پلّه …..پلّه     تا    ملاقات    خدای    زور      و     زر
نردبانی       مثل         عنوانهای        احرازی   نبود

در   مسیر    رخش     نوسازیّ     و    تنها   رستمش
چاه کندن     ،    راه بستن     ،    سنگ اندازی    نبود

این    قرائتهای     گوناگون   که   از دین     می کنند
کاشکی     این  قدر      همراهش        بدآوازی نبود

آن  که    می لافد : منم     طاووس    علّییّن     شده
پیش از این     حتی    به   قدر   مرغ  پروازی نبود

جمله    استدلال های     این  جناح   و   آن    جناح
خوب  کردم  گوش   ،  غیر از   قصه پردازی نبود

درچنین جوّی     که    هرکس   سازخودرا می زند
خوش به حال  آن که    جز درفکر«خودسازی»نبود

می توانستیم    با      هم       متّحد     گردیم ، اگر
چشم  و  همچشمی  فنا  می گشت  و  لجبازی نبود

با   قلم  در   «عصر اینترنت»    نمی سازد چماق
گرچه    ز اوّل    نیز  اسباب     سرافرازی نبود

دیگران کردند  سطح فکر خود با  «جت»   قیاس
مال   ما    اما    به    مقیاس   موتور گازی نبود

پست و عنوانی     اگر  می داشت در این مملکت
«شاعر ما   نیز     هرگز     فکر  طنّازی  نبود!

*عباس خوش عمل کاشانی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)