افکار عمومی وظیفه دارد پشت این زن که هم قربانی تجاوز و هم قربانی ضرب و شتم بوده‌، بایستد. نباید بگذاریم دادخواهی بهار چشم براه خاموش شود و نگذاریم زنان دیگر که قربانی تجاوز و آزار جنسی هستند از اینکه صدای‌شان را بلند کنند، بترسند.

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو را در مورد پرونده دختر آبادانی ببینید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)